موضوعات = خانواده و زناشویی
پیش بینی نوموفوبیا بر اساس سبک های دلبستگی با نقش واسطه ای احساس تنهایی در نوجوانان

دوره 4، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 125-144

10.22034/aftj.2023.386965.1953

بنت الهدی کلاه کج؛ جواد خلعتبری؛ افشین صلاحیان؛ بیتا نصرالهی


مطالعه کیفی شناسایی مولفه های پیشگیرانه از فروپاشی خانواده

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 312-339

10.22034/aftj.2023.340575.1559

حسین آرامی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیانوش زهراکار


پیش بینی تاب آوری خانواده مبتنی برالگوهای ارتباطی خانواده و تعهد زناشویی با میانجیگری تمایزیافتگی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 571-588

10.22034/aftj.2023.335433.1505

حسینعلی احسانی؛ منصوره شهریاری احمدی؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ مهشید ایزدی