فراخوان دریافت مقالات در حوزه زنان

فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشی خانواده درمانی کاربردی

فصلنامه علمی- پژوهشی «خانواده درمانی کاربردی» به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات زنان در نظر دارد در هر شماره مقاله‌هایی را که برگرفته از پژوهش‌های ناب مداخله‌ای و مقایسه‌ای در قلمرو­ “حوزه زنان” است و بر اساس معیارها و راهنمای نگارش در این فصلنامه تنظیم و تدوین شده است در اولویت داوری قرار داده و مقاله‌های پذیرفته شده را در شماره‌های فصلنامه منتشر کند. بنابر این از نویسندگان و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود مقاله‌های خود را به وب سایت پایگاه فصلنامه خانواده درمانی کاربردی به آدرس http://aftj.ir/ ارسال نمایند.

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی، نشریه‌‌ای علمی -پژوهشی با درجه اعتبار ب است که از سال 1399 آغاز به‌کار کرده است، درجه علمی – پژوهشی به این فصلنامه بر اساس نامه شماره 11843/1399 مورخ 13/2/1400 از سوی کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وارد فرایند ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی شده و رتبه ب علمی پژوهشی به فصلنامه خانواده درمانی کاربردی اعطا شد. این فصلنامه به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی منتشر می‌شود و در کلیه مباحث مشاوره خانواده، زوج، ازدواج، پیش از ازدواج، حوزه زنان، کودک، نوجوان، حقوق خانواده و سایر حوزه های مربوط به مشاوره و روان‌شناسی خانواده به انتشار آن دسته از مقاله‌های اصیل پژوهشی می‌پردازد که به دانش، نوآوری و درک جدیدی از حوزه‌های خانواده درمانی کاربردی منتهی شود. کلیه مقاله‌های ارسالی به این فصلنامه پس از ارزیابی اولیه، در صورت نداشتن مشکل عمده، توسط داوران نشریه که از اساتید به‌نام کشور در زمینه مشاوره و روان‌‌شناسی هستند مورد داوری و ارزیابی دقیق قرار می‌گیرند؛ سپس مقاله‌ها با توجه به رأی داوران و زیر نظر مستقیم سردبیر و اعضای شورای دبیران انتخاب و منتشر می‌شوند. لازم به ذکر است که مقاله‌های ارسالی باید دقیقا مطابق با فرمت مجله خانواده درمانی کاربردی باشد، مقاله‌هایی که فرمت مجله را رعایت نکنند از روند داوری خارج خواهند شد.