فراخوان ارسال مقاله (با محوریت کرونا): چاپ ویژه نامه

فراخوان ارسال مقاله (با محوریت کرونا)

کرونا و پیامدهای ناشی از آن بر روابط عاطفی ما چه تاثیری گذاشته است؟ ما به عنوان همسر، فرزند و والد چه جنبه ها و تغییراتی را تجربه کرده ایم؟ کدام ساحت از روابط بین فردی مان را بهتر و بیشتر شناختیم؟ کرونا بیشتر تهدید بود یا فرصت؟ فرصتی فراهم کرد برای معاشرت، صمیمیت و درک متقابل یا تنش ها و ناآرامی ها را به واسطه افزایش حضور در فضای خانه تشدید کرد؟ و شاید پیچیدگی های روابط بین فردی و خصوصا روابط عاطفی را بیشتر معلوم و اهمیت توجه به ساخت و کارکرد نهاد خانواده را نمایان تر ساخت.

مسائلی اینچنین در کنار شرایط فوق العاده و غیرقابل پیش بینی ناشی از قرنطینه، مسائل اقتصادی پیش آمده و تاثیر آن در حقوق و تکالیف زوجین و همچنین نقش و تکلیف حاکمیت در حمایت از خانواده، فصلنامه خانواده درمانی کاربردی را بر آن داشت تا از پژوهشگران حوزه خانواده دعوت به عمل آورد، نتایج مطالعات خود را در قالب مقالات علمی مرتبط با حوزه خانواده و تاثیرات کرونا بر آن، به این فصلنامه ارسال نمایند.

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی با تسریع در فرآیند داوری این مقالات، نسبت به انتشار ویژه نامه با محوریت کرونا و خانواده اقدام خواهد نمود.

علاقمندان جهت ارتباط با نشریه می‌توانند به سایت aftj.ir و یا با آدرس ایمیل aftjournal@gmail.com ارتباط برقرار کنند.