اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1315
تعداد پذیرش 552
تعداد پذیرش بدون داوری 246
تعداد عدم پذیرش 611
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 528

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 569
تعداد مشاهده مقاله 223396
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 129783
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 119 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 264 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 299 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 23 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 100 روز
درصد پذیرش 42 %