اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1069
تعداد پذیرش 406
تعداد پذیرش بدون داوری 182
تعداد عدم پذیرش 503
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 445

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 420
تعداد مشاهده مقاله 101689
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 73338
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 222 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 260 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 18 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 99 روز
درصد پذیرش 38 %