اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1181
تعداد پذیرش 467
تعداد پذیرش بدون داوری 212
تعداد عدم پذیرش 542
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 479

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 480
تعداد مشاهده مقاله 165799
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 93841
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 276 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 20 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 40 %