فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

  1. ثبت نام اولیه توسط مولف در سامانه و ارسال مقاله
  2. بررسی مقاله و دریافت آن ظرف یک هفته توسط مدیر داخلی
  3. ارجاع مقاله به جلسه هیات تحریریه و در صورت نداشتن ایراد، نهایتا ارجاع مقاله به داوران
  4. ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری
  5. جمع‌بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر فصلنامه
  6. در صورت عدم پذیرش و رد مقاله، به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح به مولف ارسال خواهد شد و مولف ملزم به اصلاح مقاله در مدت دو هفته خواهد بود.
  7. ارزیابی مجدد مقاله اصلاح شده توسط داوران در مدت دو هفته و در صورت پذیرش به مرحله ویرایش ارسال خواهد شد.
  8. پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، درنهایت مقاله در نوبت انتشار قرار می­گیرد و چاپ خواهد شد.