راهنمای نویسندگان

 

فایل راهنمای نگارش مقاله

فرم تعارض منافع

فرم تعهدنامه

راهنمای نگارش مقاله

فصلنامة «خانواده درمانی کاربردی» به انتشار مقاله‌­هایی می­ پردازد که برگرفته از پژوهش­‌های ناب مداخله­‌ای و مقایسه­‌ای در قلمرو­های متنوع خانواده، مشاوره و روان‌شناسی باشند و نیز نتایج عملی و قابل استفاده­ای را برای حل مشکلات زندگی فراهم آورند و یا زمینه‌­هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش­‌های بنیادی در آن کاربرد داشته باشد. بنابراین رسالت اصلی این فصلنامه، به­‌ویژه درعصر کنونی که پیچیدگی­‎ها و فن‌آوری‌های روزافزون منجر به تغییرات سریع در جامعه درحال توسعه شده و معضلات متعددی را پدید آورده است؛ انتشار یافته‌­های بدیع علوم روان‌شناسی، خانواده و مشاوره است که در زمینه­‌های مختلف زندگی انسان کاربرد داشته باشد و امکان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمی را بین پژوهشگران فراهم نماید.

   در نتیجه تاکید این فصلنامه بر چاپ مقاله‌های عمدتاً کاربردی در زمینه‌های خانواده، مشاوره، بالینی، اجتماعی، سلامت، صنعتی سازمانی و جز آن است.

 

شرایط تنظیم بخش ­های مختلف مقاله

 •  تنظیم برگه مشخصات:برگه مشخصات برگه‌­ای است که در آن به دو زبان فارسی و انگلیسی عنوان مقاله، نام و نام خانوادگیِ پژوهشگر/پژوهشگران، درجة علمی آن­‌ها همراه با نشانی محل کار و پست الکترونیکی دانشگاهی (Email)، تلفن تماس با پژوهشگران و تاریخ ارسال مقاله درج شده باشد.
 • چکیده­: چکیده به دو زبان­ فارسی و انگلیسی، دارای حداقل 200 و حداکثر 250 کلمه شامل عنوان­‌های هدف، روش، یافته‌­ها، نتیجه­‌گیری باشد و هریک در صفحۀ جداگانه‌­ای تنظیم شود.
 • کلید­واژه­ ها: کلید­واژه­‌ها حداقل 3 و حداکثر 5 واژه، به ­ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده­‌ها ارائه شود.
 • مقدمه: شامل بیان مسئله، پیشینه، هدف‌­ها، ضرورت و اهمیت، پرسش­‌ها یا فرضیه‌­های پژوهش باشد.
 • روش­­:شامل توضیحاتی دربارۀ روش، جامعة آماری و تعداد آن، روش نمونه ­گیری و حجم نمونه باشد و به­ گونه­‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن­ را با تمام جزئیات تکرار کنند. پژوهش­‌های آزمایشی و مداخله‌­ای حتماً باید پیگیری داشته باشند و برای تحلیل آماری داده­‌ها از طرح تحلیل واریانس مختلط با اندازه­‌گیری مکرر استفاده شود و نتایج حاصل از پیگیری در چکیده­‌ها، یافته‌­ها و نتیجه­‌گیری بیان شود.
 •  ابزار پژوهش: شامل اطلاعات منسجم و کاملی درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه­ های آن و شماره سوال­ های آن­ها،پایایی و روایی، شیوه اجرا و نمره­ گذاری و نیز محاسبه و گزارش ضریب آلفای کرونباخ ابزارهای پژوهش می­ شود و در صورت مداخله و استفاده از رواندرمانگری، مشاوره یا آموزش، هر ­یک از جلسه­ های مداخله مختصر و مفید در پاراگراف­ های جداگانه و قابل فهم به ­گونه­ ای توضیح داده می­ شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن ­را تکرار کنند.
 •  شیوه اجرا: شامل توضیحات روشنی دربارۀ شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن باشد.
 •  یافته­ ها:شامل ویژگی­ های جمعیت­ شناختی و گزارش یافته ­های آماری باشد. جدول­ ها و نمودارها و توضیحات زیر آن­ها به ­شیوه ­ای ارائه شود که امکان تحلیل یافته­ ها توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. به ­علاوه مقاله از کمترین تعداد لازم جدول، شکل و نمودار برخوردار باشد و اعداد، ارقام و آماره ­هایی که در جدول­ ها، شکل­ ها و نمودارها ارائه می­ شود؛ نباید عیناً در متن تکرار شود.
 •  بحث و نتیجه‌­گیری: شامل بحث درباره یافته‌­ها بر اساس یافته‌­های مستند و بر پایه هدف­‌های پژوهش باشد.یافته‌­ها با پیشینه‌­های مشابه و متضاد مقایسه و نتایج تبیین ­شود. سپس بحث جمع‌­بندی و راه­کارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطه پژوهش و نیز در انتها در یک پاراگراف، نتیجه‌­گیری کاربردی ارائه و سپس به محدودیت­‌ها و پیشنهادات پژوهش اشاره شود.
 •  موازین اخلاقی: لازم است که نویسندگان در این قسمت، نحوه رعایت موازین اخلاقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات، جلب رضایت و تمایل آزمودنی­‌ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آن‌­ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسه­‌های مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامه‌­ها بیان و کد اخلاق پژوهش را برای کارآزمایی­های بالینی و شماره مصوب پایان نامه‌­ها یا طر‌ح‌­های پژوهشی را برای پژوهش ­های غیربالینی درج کنند.
 •  سپاسگزاری: لازم است که نویسندگان در این قسمت، از تمامی حامیان مالی، مسئولان، شرکت کنندگان/آزمودنی­ها و سایر افرادی که جزء نویسندگان نیستند و در اجرای پژوهش با آن­ها همکاری داشته‌­اند؛ تشکر و قدردانی کنند.
 •  مشارکت نویسندگان: اسامی، سهم و نوع همکاری هریک از نویسندگانی در جدول مربوطه در برگه تعهدنامه ذکر می‌­شود که در طراحی، مدیریت طرح، مفهوم سازی، اجرا، تحلیل و تفسیر داده ­ها، تهیه پیش­نویس، بازبینی و اصلاح، ویراستاری و نهایی سازی مقاله مشارکت داشته‌­اند­. مشارکت در جذب منابع مالی و یا گردآوری داده‌­ها برای قرار گرفتن در فهرست نویسندگان کافی نیست.
 •  تعارض منافع: لازم است که نویسندگان در این قسمت، موارد مشمول تعارض منافع را که می­ تواند در کارشان سوگیری ایجاد کند؛ شناسایی و اعلام کنند.
 • منابع: مقاله با استفاده از حداقل 20 منبع تهیه و فهرست منابع فارسی و انگلیسی به­ ترتیب حروف الفبا به ­روش APA به شکل زیر تنظیم شود.

 

 

مقاله

تقی ­یار، زهرا.، پهلوان­ زاده، فرشاد.، و سماوی، عبدالوهاب. (1395). اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل. زن و مطالعات خانواده، 9(2): 64-49.

 

Stoeber, J., Mutinelli, S., Corr, P. J. (2016). Perfectionism in students and positive career planning attitudes. Personality and Individual Differences, 97(1): 256-259.

کتاب

مگیار-موئی، جینا. آل. (1391). فنون خانواده، روان‌شناسی و روان‌شناسی مثبت‌گرا. ترجمه فرید براتی‌ سده. تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2009).

 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

پایان ­نامه

کهرازیی، فرهاد. (1390).اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری در بهبود کیفیت زندگی، مهارت­ های مقابله ای و کاهش نشانه های روا­­ن­شناختی و جسمانی بیماران دچار سرطان. رساله دکترای تخصصی، رشته روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

Camp, N. (2016). The relationship of a course grade to hope and optimism in nursing students' academic success. Doctoral dissertation, the University of Alabama

 •  پیوست­ ها: در انتهای منابع لازم است پرسشنامه ­های مورد استفاده پیوست شود.

 

نکات شایان توجه دیگر

 •  مجله در پذیرش، ویرایش یا رد مقاله­ ها آزاد است و مقاله ­هایی که طبق این راهنما تدوین نشده باشند؛ رد خواهند شد.
 •  لازم است که نویسنده مسئول اصلاحات مورد نظر داوران را حداکثر ظرف دو هفته اعمال و مقالۀ بازنویسی شده را که در آن پاسخ نویسندگان به نکات مدنطر داوران درج شده و قسمت­های تغییر یافته با قلم قرمز نوشته شده است تا به راحتی قابل تشخیص باشد؛ به دفتر فصلنامه ارسال کند. عدم ارسال مقاله در مهلت مذکور به منزله انصراف مؤلف/مؤلفان از چاپ مقاله تلقی خواهد شد.
 •  این نشریه از چاپ مقاله ­هایی که منابع مورد استفاده آن­ها قدیمی باشد؛ معذور است.
 •  لازم است که برای اولین بار اسامی 6 نفر اول همکاران ذکر و در موارد بعدی «و همکاران» نوشته شود.
 •  دقت شود در متن مقاله از آوردن واژه­ ها و مخفف واژه ­های لاتین جداً خودداری و معادل فارسی آن­ها نوشته شود.
 • برای تمامی اسامی و واژه ­های لاتین فقط یکبار در پاورقیِ همان صفحه باید زیرنویس داده شود.
 •  در این نشریه فقط مقاله­ هایی امکان چاپ می­یابند که قبلاً در جایی چاپ نشده باشند.
 •  حجم مقاله به ‌جز پیوست‌ها حداقل 12 و حداکثر 16 صفحة A4 و به­صورت تایپ ­شده در محیط word باشد.
 •  برای تایپ متن مقاله از قلم B Nazanin در اندازه 12 استفاده شود.
 •  تمام ویرگول­ ها، نقطه­ ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود؛ نه برعکس. یعنی نقطه (.)، نقطه ویرگول (؛) و ویرگول (،) به کلمه قبل چسبیده و از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد.
 •  تمام پانویس ­ها در همان صفحه آورده شود و زیر هر صفحه با شماره 1 آغاز شود.
 •  نیم ­فاصله­ ها رعایت شود (برای درج نیم ­فاصله از گرفتن همزمان کلید Ctrl و کلید علامت – باید استفاده کنید) همچنین واژه­ های جدا از هم مثل عزت نفس لزومی به گرفتن نیم فاصله ندارد.
 •  تمامی اعداد به ­کار­ رفته در متن فارسی باشد.
 •  مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان به­ عهدة نویسندۀ مسئول است و با او تماس گرفته و مکاتبه خواهد شد.
 •  در مقاله‌­های برگرفته از پایان­ نامه­‌ها یا طرح­های پژوهشـی دانشگاه­‎ها و سازمـان­‌ها، ذکر برگرفته­ شده از پایان ­نامه یا طرح­‌های پژوهشی، تاریخ دفاع از پایان ­نامه، تاریخ اتمام پژوهش و کد و شماره تصویب شده در معاونت پژوهشی دانشگاه یا سازمان مربوطه الزامی است.

 

 

شیوة ارسال مقاله

مقاله و همه تیترهای آن باید طبق راهنمای نگارش مقاله در فصلنامه خانواده درمانی کاربردی  تدوین و همراه با برگة مشخصات و تعهد نامه‌ای مبنی بر عدم ارسال مقاله به سایر نشریه­ ها و واگذاری حقوق چاپ به فصلنامه خانواده درمانی کاربردی  که توسط همه نویسندگان امضا شده باشد و نیز تکمیل برگه «اظهارنامه تعارض ­منافع»، فقط از طریق پایگاه الکترونیکیAftj.ir سامانه فصلنامه خانواده درمانی کاربردی  به نشریه ارسال شود.