داوران

وظایف داوران کمک به شورای دبیران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقاله­‌ها و نیز سرعت عمل در بررسی اولیه است. داوران نیز مانند نویسندگان مقاله‌ها در آن رشته علمی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین لازم است از مواردی چون عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت و نظایر آن اجتناب کنند و کلیه اطلاعات موجود در مقاله­‌ها  را محرمانه نگه­دارند. همچنین لازم است داوران نتایج داوری خود را با مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف و با توجه به منابع استفاده شده در مقاله و عدم داوری مقاله با مقاصد شخصی ارائه دهند.     

                                                                                                                                                                                                                                                 

         لیست داوران سال 1399        

لیست داوران سال 1400

لیست داوران سال 1401

لیست کامل داوران نشریه

فصل بهار (دانلود)

فصل بهار (دانلود)

فصل بهار (دانلود)

دانلود

فصل تابستان (دانلود)

فصل تابستان (دانلود)

فصل تابستان (دانلود)

 

فصل پاییز (دانلود)

فصل پاییز (دانلود)

فصل پاییز (دانلود)

 

فصل زمستان (دانلود)

فصل زمستان (دانلود)

فصل زمستان (دانلود)

 

 

 

 

لیست داوران

نام داور

سمت/سازمانی

لینک پاپلونز

آزاد یکتا، مهرناز

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 

آسایش، محمد حسن

استادیار گروه مشاوره، دانشگاه تهران

 

آسنجرانی، فرامرز

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

publons

آزادی، مهران

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

آقازیارتی، علی

مدرس دانشگاه آزاد و فرهنگیان تهران

 

آقایی، اصغر

استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

publons

اخوی، زهرا

استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

publons

اسدپور، اسماعیل

استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

 

اسدزاده، حسن

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

اسلامی، فریدون

استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی

 

اسماعیل پور، خلیل

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه تبریز

 

اسماعیلی، مریم

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

 

افشانی، علیرضا

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه یزد

publons

امان الهی، عباس

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

 

امانی، احمد

استادیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان

 

باقری، پریسا

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد

 

باعزت، فرشته

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه مازندران

publons

باهنر، فهیمه

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

 

براتی احمدآبادی، هاجر

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

publons

برازیان، سعیده

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (

 

بهبودی، معصومه

استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

پارساکی، کامدین

دستیار پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر

publons

تقی­لو، صادق

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

publons

تجریشی، معصومه

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علو مبهزیستی و توانبخشی

 

جعفری، اصغر

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

publons

جهانبخشی، زهرا

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

 

جواهری، عباس

استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

publons

حاتمی، محمد

دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

publons

خانجانی، مهدی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

حسین زاده، زهرا

مدرس گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

 

حیدری، حسن

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 

خجسته مهر، رضا

استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

publons

خوش کنش، ابوالقاسم

استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

publons

داوودی، حسین

استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی

 

دربانی، سیدعلی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی

publons

دوسعلی وند، هدی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دوکانه ای فرد، فریده

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

رجبی، غلامرضا

استاد گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

publons

رستمی، مهدی

عضو هیات علمی گروه روانشناسی و مشاوره مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانمهر

publons

رسولی، محسن

استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

 

رضاپور میرصالح، یاسر

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اردکان

publons

رضوی، عبدالحمید

استادیار بازنشسته سازمان پزوهش و برنامه ریزی اموزشی (پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش)

 

رفعی نیا، پروین

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، ایران

 

زارع بهرام آبادی، مهدی

دانشیار گروه علوم رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

 

زمردی، سعیده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب

 

زهراکار، کیانوش

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

 

سپهریان آذر، فیروزه

استاد گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه

 

سعادتی، نادره

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

publons

سعادتی شامیر، ابوطالب

دانشیار گروه مشاوره علوم و تحقیقات تهران

 

سیدعلی تبار، هادی

عضو هیات علمی گروه روانشناسی و مشاوره مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانمهر

 

شریعتمدار، آسیه

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

 

شکری، امید

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

شیخ الاسلامی، علی

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

 

صابونچی، فرانک

مدرس گروه روانشناسی دانشگاه فرهنگیان

 

صادقی، مسعود

استادیار گروه مشاوره دانشگاه لرستان

 

صدری، اسماعیلی

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

publons

صیدی، محمد سجاد

استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

 

طباطبائی، سید موسی

استادیار گروه علوم شناختی دانشگاه سمنان، ایران

 

عابدی، احمد

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

publons

عابدی، محمدرضا

استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

 

عاشوری، محمد

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

publons

عبدی، منصور

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

 

عیسی نژاد، امید

گروه مشاوره دانشگاه کردستان

 

فرامرزی، سالار

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

publons

فرزاد، ولی اله

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی

publons

فرقدانی، آزاده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد

 

قاسم زاده، سوگند

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران

publons

قره داغی، علی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

 

قزلسفلو، مهدی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گنبد کاووس

 

قهاری، شهربانو

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

publons

کاظمیان، سمیه

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

 

کشاورز افشار، حسین

استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

 

ابوالفضل کرمی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

publons

کیانی، احمدرضا

استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

publons

گل پرور، محسن

دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

publons

گل محمدیان، محسن

استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

 

متقی، شکوفه

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اردکان

 

مدنی، یاسر

استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

 

نامجو، فرهاد

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فرهنگیان

 

نامنی، ابراهیم

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری

publons

نعمت طاوسی، محترم

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

نوابی نژاد، شکوه

استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

publons

نویدیان، علی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

 

هوشمندی، رودابه

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علوم و تحقیقات

 

یوسفی، زهرا

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

 

یوسفی، عماد

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم

 

فریده یوسفی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شیراز

publons