تهاجم فرهنگی و آسیب‌های آن به بنیان خانواده ایرانی؛ تحلیل دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحدشهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی، واحدشهرضا، دانشگاه آزاداسلامی، شهرضا، ایران

10.22034/aftj.2024.345793.1615

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تهاجم فرهنگی و آسیب‌های آن به بنیان خانواده ایرانی؛ تحلیل دیدگاه مقام معظم رهبری انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شد. یافته‌ها: یکی از کارکردهای اجتماعی رسانه‌ها، نقش آن‌ها در معرفی مفهوم خانواده به مخاطب است. آن‌ها خانواده‌ها را اغلب به شکل واحدهایی برجسته و قابل تشخیص از یکدیگر نمایش می دهند. با این روش بنیان خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. هدف از این تحقیق شناسایی اثرات مخرب تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، آسیب‌های تهاجم فرهنگی به خانواده‌ها در ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری (آیت الله خامنه‌ای) است. رسانه‌های غربی می‌توانند، با انتشار و پخش گزارش های مکرر از تعریف مورد نظر خود از خانواده، به جامعه ایرانی تعریف خاص خود را القاء کنند و باعث تغییر یک جامعه از درون خود شوند. این امر سبب نگرانی مسؤلان از جمله مقام معظم رهبری شده است. نتیجه‌گیری: از تحلیل داده‌ها بر می‌آید که فضای مجازی و رسانه‌ها بیشترین تأثیر در تهاجم فرهنگی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Clergy's Perspective on Cultural Invasion and Its Impact on Iranian Families

نویسندگان [English]

  • Samaneh Foghi 1
  • MohammadReza Aghareb Parast 2
  • Abdolreza Baghi 2
1 PhD student, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
2 Assistant Professor of International Relations, Political Science Department, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to analyze the cultural invasion and its damages to the Iranian family foundation from the perspective of the Clergy's viewpoint. Method: This research was conducted using a descriptive-analytical method, relying on library resources. Results: One of the social functions of the media is its role in introducing the concept of family to the audience. They often depict families as distinguishable and prominent units. This method transfers the family foundation from one generation to another. The purpose of this research is to identify the destructive effects of cultural invasion, soft war, and cultural damages to Iranian families from the perspective of the Clergy. Western media can impose their own definition of family on the Iranian society by repeatedly publishing their desired definition of family, thus causing a change in a society from within. This has become a concern for officials, including the Clergy. Conclusion: Data analysis showed that the virtual space and media have the most significant impact on cultural invasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural invasion
  • media
  • Iranian family
  • soft war
  • virtual space
برمن، ادوارد (1375). کنترل فرهنگ، ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر نی.
بشیر، حسن.، محمدصادق افراسیابی (1391) شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ ترین جامعه مجازی ایرانیان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 5(1)، 62-31.
بهرامی، کمیل نظام (1388). نظریه رسانه‌ها، تهران: انتشارات کویر.
پیشه ور، احمد (1376). جامعه شناسی سیاسی، اهواز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
رحمانی، غلام‌عباس.، فریدون وحیدا.، رضا اسماعیلی (1395) بررسی تغییرات فرهنگی ناشی از استفاده از رسانه ماهواره در حوزه ارزش‌های خانواده، دوفصلنامه علمی – پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، 6(1)، 32-1.
رضوی، سیدعلی محمد.، نصرت الله نعمتی فر.، سیدحسین موسوی (1397) بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی، فصلنامه علمی – پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، 6(2)، 178-152.
رضوی زاده، سید نورالدین (1387). بررسی تأثیر مصرف رسانه‌ها بر سبک زندگی ساکنان تهران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
سعیدیان، مریم.، حبیب رضا ارزانی.، سعیده یراقی (1392) آسیب شناسی خانواده در فرهنگ غرب از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، فصلنامه علمی – ترویجی اخلاق، 3(110)، 43-9.
سرونت، پیر (1387). خیانت رسانه‌ها، مترجم: محمدرضا دهشیری، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سمتی محمد مهدی. (1385)، عصر سی ان ان و هالیوود، ترجمه: نرجس خاتون براهوئی، تهران: نشر نی.
سلطانی فر، محمد. (1387). مجموعه مقالات دیپلماسی رسانه‌ای، مقاله شناسایی عوامل مؤثر در آسیب شناسی دیپلماسی رسانه ای کشور، حسن بشیر، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
صابری مجید. (1389) انقلاب اسلامی ایران و جنگ رسانه ای، مجله رسالت، سال چهارم، شماره دهم.
صفایی، صفی اله (1398) آسیب شناسی تهاجم فرهنگی در بین جوانان استان همدان، دوفصلنامه علمی دانش سیاسی، 15(1)، 194-173.
عبدالله خانی، علی (1386). رویکردها و طرح های امریکایی درباره ایران، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
علیزاده، محمدجواد.، علیرضا مرادی صالح (1391) نقش اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهاجم فرهنگی از منظر امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، فصلنامه امنیت پژوهی، 11(2)، 60-7.
غلامرضایی، علی اصغر (1394) ویژگی هدفمند جنگ نرم.، تهاجم بر ساختار فرهنگی، فصلنامه رادیو تلویزیون، 11(27)، 100-85.
غلامرضایی، علی اصغر (1393). فرهنگ و تهاجم فرهنگی برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، (3).
منصوری، جواد (1370). فرهنگ استقلال، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه.
مرادی، تورج (1398). جنگ نرم امریکا علیه جهموری اسلامی ایران (مطالعه موردی دوران پسا برجام)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
محمدی، علی(1394). روش‌های مقابله با جنگ نرم امریکا علیه جهموری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
نرم افزار حدیث ولایت، (1390). مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
هاشمی، شهناز1387). رسانه‌ها و تغییرات فرهنگی، تکنولوژی های جدید رسانه ای، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
آیت الله خامنه‌ای (1397) بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران، فیش‌های تهاجم فرهنگی، دسترسی در 30 آبان 1399.                                                               https://farsi.khamenei.ir
آیت الله خامنه‌ای (20/02/1392) بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیختة حوزوی و دانشگاهی، دسترسی در 2 آذر 1399.                                     https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22536
مطهری، علی (15 آبان 1392) وزیر ارشاد:فیلترینگ و پارازیت چاره ساز نیست، روزنامه شرق، دسترسی 03/09/1399.                                                     http://sharghdaily.com/fa/main/detail/24728
آیت الله خامنه‌ای، (28/06/1375) بیانات در جمع زنان شهر ارومیه‌. دسترسی در 2 آذر 1399
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2812
آیت الله خامنه‌ای (20/12/1375)  بیانات در اجتماع زنان خوزستان، دسترسی در 2 آذر 1399
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7284
کاخ سفید (2018) گزارشی از قانون قربانیان سانسور ایران
References
Abdollahkhani, A. (2007). American approaches and plans on Iran. Tehran: Contemporary International Studies and Research Institute.
Alizadeh, M. J., & Moradi Saleh, A. R. (2012). The role of the cultural authority of the Islamic Republic of Iran in confronting cultural invasion from the perspective of Imam Khamenei. Security Studies Quarterly, 11(2), 67-60.
Alizadeh, M. J., & Moradi Saleh, A. R. (2012). The role of the cultural authority of the Islamic Republic of Iran in confronting cultural invasion from the perspective of Imam Khamenei. Security Studies Quarterly, 11(2), 67-60.
Asadi, A. (2017). A Role of Digital Media on Discussing about the Diplomacy in the World. Scientific Research Publishing, Open Journal of Political Science, (7), PP267-275.
Ayatollah Khamenei. (1996, December 20). Speech to a Gathering of Women in Khuzestan. Retrieved from https://farsi.khamenei.ir.
Ayatollah Khamenei. (1996, June 28). Speech to a Gathering of Women in the City of Urmia. Retrieved from https://farsi.khamenei.ir.
Ayatollah Khamenei. (2013, February 20). Speech to a Gathering of Female Intellectuals and Scholars. Retrieved from https://farsi.khamenei.ir.
Ayatollah Khamenei. (2018). Iran Statement on the Second Step of the Revolution Addressed to the Iranian Nation. Retrieved from https://farsi.khamenei.ir.
Bahrami, K. N. (2009). Media theory. Tehran: Kavir Publications.
Bashir, H., & Afrazsiabi, M. S. (2012). Social networking sites and youth lifestyle: A case study of the largest Iranian virtual community. Journal of Cultural Research, 5(1), 31-62.
Bremen, E. (1996). Cultural control. H. Eliasie, Trans. Tehran: Nashr Ney. (Original work published 1375)
Gholamrezaei, A. A. (2015). Characteristics of targeted soft war: Invasion on cultural structure. Radio and TV Quarterly, 11(27), 85-100.
Gholamrezaei, A.A. (2014). Culture and Cultural Invasion; Derived from the Words of the Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Tehran: Sazman-e Madarek-e Farhangi-ye Enghelab-e Eslami, (3).
Hadees-e Velayat Software (2011). Majmueh-ye Rahnamaye Maqam-e Mo'azzam-e Rahbari Hazrat Ayatollah Khamenei Collection of Guidelines from the Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Islamic Sciences Computer Research Center.
Hashemi, S. (2008). Media and Cultural Changes, New Media Technologies. Tehran: Strategic Studies.
Lord, Kristin M. (2018). Voices of America, U.S. Public Diplomacy for the 21stCentury, The Foreign Policy Program at Brookings and The Brookings Project on U.S.Relations with the Islamic World.
Mansouri, J. (1991). The Culture of Independence. Tehran: Dafter-e Motale'at-e Siyasi va Bein-ol-Melali-ye Vazarat-e Omur-e Khareje.
Mohammadi, A. (2015). Iran’ Methods of Confronting America's Soft War Against the Islamic Republic of Iran. Master's Thesis, Department of Political Science, Islamic Azad University, Shiraz Branch.
Moisi, D. (2017). France in an age of globalization. Washington, DC: Brookings Institutions Press.
Moradi, T. (2019). America's Soft War Against the Islamic Republic of Iran (The Case Study of Post-JCPOA Era). Master's Thesis, Department of Political Science, Islamic Azad University, Shiraz Branch.
Motahari, A. (2013, November 6). Minister of Guidance: Filtering and Parasites are not the Solution. Shargh Daily. Retrieved from http://sharghdaily.com/fa/main/detail/24728.
Pishvavar, A. (1997). Political sociology. Ahvaz: Islamic Azad University Press.
Rahmani, G. A., Vahida, F., & Esmaeili, R. (2017). Study of cultural changes caused by the use of satellite media in the field of family values. Journal of Cultural Defense, 6(1), 1-32.
Rahmani, G. A., Vahida, F., & Esmaeili, R. (2017). Study of cultural changes caused by the use of satellite media in the field of family values. Journal of Cultural Defense, 6(1), 1-32.
Razavi Zadeh, S. N. (2008). The effect of media consumption on the lifestyle of Tehran residents. Tehran: Institute for Cultural, Artistic and Communications Studies.
Razavi, S. A. M., Naemati Far, N., & Moosavi, S. H. (2018). The relationship between media literacy and cultural invasion in social networks. Islam and Social Studies Quarterly, 6(2), 152-178.
Saberi Majid, M. (2010). Iranian Islamic revolution and media war. Resalat Journal, 4(10).
Saeedian, M., Arzani, H. R., & Yaraqi, S. (2013). Family pathology in Western culture according to the Supreme Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei. Ethical Promotional Journal, 3(110), 9-43.
Safaei, S. (2019). Pathology of cultural invasion among young people in Hamedan Province. Political Science Quarterly, 15(1), 173-194.
Sameti, M. M. (2006). The CNN and Hollywood era. N. K. Barahui, Trans. Tehran: Nashr Ney.
Sarrant, P. (2008). Betrayal of the media. M. Dehshiri, Trans. Tehran: Cultural and Social Studies Institute.
Soltanifar, M. (2008). Collection of articles on media diplomacy: Identifying effective factors in diagnosing media diplomacy of the country. H. Bashir, Ed. Tehran: The Center for Strategic Research of the Expediency Discernment Council.
Wang, S. Y. (2013). Globalization of Chinese film and television industry, protection and dissemination of national culture. Journal of HUBEI Correspondence University, 26(2): 169-170.
White House. (2018). Report on the Victims of Iranian Censorship Law.