موضوعات = خانواده و زناشویی
اثربخشی درمان ‌شناختی-‌ رفتاری متمرکز بر تروما (TF-CBT) بر مشکلات درونی سازی شده کودکان داغدیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

10.22034/aftj.2023.282822.1069

نیما میرزائیان؛ بهرام میرزاییان؛ قدرت اله عباسی


مدل ساختاری پیش‌بینی علاقه اجتماعی بر اساس روابط بین‌فردی و رضایت از رابطه زناشویی با نقش میانجی عشق در زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/aftj.2023.370243.1825

اکرم اصفهانی؛ حسن حیدری؛ ذبیح پیرانی؛ حسین داوودی


مطالعه کیفی شناسایی مولفه های پیشگیرانه از فروپاشی خانواده

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 312-339

10.22034/aftj.2023.340575.1559

حسین آرامی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیانوش زهراکار


مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب در خانواده های داغدیده در اثر کرونا

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 416-431

10.22034/aftj.2023.329531.1400

علی‌اکبر سلیمی رودسری؛ شهره قربان شیرودی؛ محمدعلی رحمانی


مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان مبتنی پذیرش وتعهد برکاهش اضطراب و ناامیدی زنان پس از طلاق

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 617-635

10.22034/aftj.2023.305649.1206

کیمیا پورشیرازی؛ آمنه شارعی؛ آزاده سلحشوری؛ آرزو شاه حسینی؛ نازنین ایل غمی آذر


اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تعارض زناشویی و راهبردهای مقابله ای زنان درگیر طلاق عاطفی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 572-586

10.22034/aftj.2023.289407.1104

امیر همایون امیرکیانی؛ زهره احمدی؛ خاطره جعفری؛ شکوه رشیدی اصل