اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-22

10.22034/aftj.2020.113723

فاطمه گرجین پور؛ غلامرضا علی پور؛ مازیار جلوه؛ منصور عبدی


بررسی علل ناسازگاری زناشویی در تعاملات زوجی ( مطالعه کیفی )

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-18

10.22034/aftj.2023.324692.1347

علی روزیان؛ فهیمه نامدارپور؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی


رهیافتی برشغل خانه داری و تاثیرگذاری تربیتی آن در دین اسلام

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 3-19

10.22034/aftj.2022.336866.1523

لیلا دولت خواه؛ حسن حیدری؛ سید حسام الدین حسینی


اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی زنان دچار دیابت

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 4-22

10.22034/aftj.2020.119517

الهه حیدری؛ محمود شیرازی؛ غلامرضا ثناگوی محرر


اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 17-34

10.22034/aftj.2020.111370

فریدون اسلامی؛ کیومرث فرحبخش؛ حسین سلیمی بجستانی


اثربخشی برنامه آموزش والدگری آدلری بر پیوند با مدرسه و رفتارهای پرخطر نوجوانان

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 19-33

10.22034/aftj.2023.326890.1367

اسفندیار ابراهیم‌تبار گردرودباری؛ سیده علیا عمادیان؛ بهرام میرزائیان