سخن سردبیر: زن در کانون خانواده و جامعه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

چکیده

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نقشی بسیار مهم و حیاتی در سلامت روان خانواده و جامعه بر عهده‌دارند؛ زنان دارای ابعاد وجودی گسترده و چند جانبه ای هستند و در نقش‌های گوناگون مادری، همسری، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و مدیریتی در انجام رسالت مسئولیت‌های خویش توانمندی‌ها و قابلیت‌های بی‌شماری از خود نشان داده است؛ از این رو و با توجه به نقش حساس زنان در سلامت و موفقیت یک خانواده و در نهایت پویایی یک جامعه، باید به نیازهای جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی آنان توجه ویژه داشته و نسبت به تأمین این نیازها عنایت کافی مبذول شود.
زن نماد مهر و محبت و عشق و ایثار و محور اصلی کانون خانواده است. تجلی‌گاه این ویژگی‌ها در نقش مقدس مادری معنا می‌شود. مادر نه تنها به عنوان انتقال دهنده فرهنگ، آداب و رسوم، رفتار اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی و دینی از نسلی به نسل دیگر است؛ بلکه احیا کننده و محافظ فرهنگ و ارزش‌های مطلوب جامعه نیز است. از این رو بارها در ادبیات کهن ایرانی از ستایش زنان و مادران سرودها نقل شده است و فردوسی شاعر بزرگ ایران برای زن و مادر، جایگاهی فراتر از پرورش فرزند و عشق به همسر قائل است و آن احترام به خِرد مادر است؛ این نوع نگاه به زن را به ندرت در متون ادبی و تاریخی جهان می‌توان یافت؛ اما در این میان توجه چندانی به حضور جدی زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه نشده است.
رسیدن به هدف‌های توسعه اندیشه و اقدامی جدی در جهت رفع نیازهای انسانی افراد به ویژه زنان را می‌طلبد و ضروری است تا در جهت سازمان‌دهی مناسب وضعیت زنان، توانمند ساختن آنان و توجه به منافع و سهم آن‌ها در جریان توسعه جامعه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت پذیرد. بدون تردید امروز یکی از شاخصه‌های درجه توسعه یافتگی هر کشور، میزان مشارکت در نقشی است که زنان در آن کشور عهده‌دار هستند؛ زنان زیادی در جامعه ما هستند که با مشارکت اجتماعی نسبت به سرنوشت جامعه در کشور خود بسیار حساس بوده و احساس مسئولیت می‌کنند.
خداوند را شاکریم که با توفیق انتشار مجموعه مقالات با محوریت «زنان» را در شماره زمستان 1401 به نشریه «خانواده درمانی کاربردی» عطا فرموده است تا از عهده رسالت سنگین فرهنگی خود در ارتباط با نشر یافته‌های پژوهشی، گزیده‌های علمی در چارچوب ارزش‌های معنوی و مطلوب نظام در حوزه زنان و با توکل بر خداوند منان برآئیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editor's note: Women at the center of family and society

نویسنده [English]

  • Shokoh Navabinejad
Professor of Counseling Department, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

As half of the population, women play a very important and vital role in the mental health of the family and society. Women have broad and multifaceted existential dimensions, and in various roles of motherhood, wife, upbringing, moral, social, and management, they have shown countless abilities and capabilities in fulfilling their responsibilities. Therefore, considering the sensitive role of women in the health and success of a family and, ultimately, the dynamics of a society, special attention should be paid to their physical, psychological, emotional, social, and spiritual needs, and adequate attention should be given to providing these needs.
A woman is a symbol of affection, love, and sacrifice and the main focus of the family center. The manifestation of these characteristics is understood in the sacred role of motherhood. The mother is not only the transmitter of culture, customs, social behavior, and moral and religious values from one generation to another; It is also a reviving and protecting culture and desirable values of the society. Therefore, many times in ancient Iranian literature, songs praising women and mothers have been mentioned, and Ferdowsi, the great poet of Iran, has given a place to women and mothers beyond child rearing and love for the wife, and that is respect for the mother's wisdom. This type of view of women can rarely be found in literary and historical texts of the world. However, more attention should be paid to the serious presence of women as one of the most important pillars of development.
Achieving the goals of development of thought and serious action to meet the human needs of people, especially women, and it is necessary to make necessary plans to properly organize the status of women, empower them and pay attention to their interests and contribution in the development of society.
Undoubtedly, today, one of the indicators of the degree of development of any country is the level of participation in the role that women are responsible for. Many women in our society are compassionate about the fate of society in their country through social participation and feel responsible.
We thank God for giving us the success of publishing a collection of articles focusing on "women" in the winter issue of 2023 of the "Applied Family Therapy" journal to fulfill our massive cultural mission in connection with the publication of research findings and scientific excerpts in the framework of the system's spiritual and desirable values in the women's field.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The editor's speech
  • woman
  • family
  • society