سخن سردبیر: نقش خانواده در تعلیم و تربیت فرزند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.180079

چکیده

در بین تمامی نهادها، سازمان­ها و مؤسسات اجتماعی، خانواده مهم‌ترین، ارزشمندترین و اثربخش‌ترین نقش­ها را دارا است. خانواده طبیعی­ترین و مشروع­ترین واحد تولید مثل و فراگیرترین واحد اجتماعی به شمار می­آید. خانواده دارای اهمیت تربیتی و اجتماعی است. افراد از سوی خانواده و در خانواده گام به عرصه هستی می­نهند و جامعه نیز از تشکل افراد هستی و قوام می­باید؛ بنابراین از ارکان عمده و نمادهای اصلی هر جامعه به شمار می­رود. بهنجاری یا ناهنجاری جامعه در گرو شرایط عمومی خانواده­هاست و هیچ یک از آسیب­های اجتماعی فارغ از تأثیر خانواده پدید نمی­آید. نقش اصلی و آشکار خانواده تولید مثل و انتقال سینه به سینه ارزش­ها و میراث فرهنگی و اعتقادی از نسلی به نسل دیگر است. تربیت نسل و تأمین نیازهای اساسی انسانی و ایجاد تعادل روانی، عاطفی و اجتماعی در اعضاء، از جمله اهمیت خانواده است.
خانواده در اسلام به عنوان بنیادی مستحکم و نهادی اساسی و اجتماعی محسوب می­شود. خانواده به وسیله ازدواج به صورت یک پیمان با تکیه بر حقوق و قوانین بر مبنای مردن و رحمت استوار می­گردد. تشکیل خانواده پیمانی و متعهدانه بین زن و مرد است که هدف آن تأمین نیازهای انسانی و آرامش و سکون آنان با یکدیگر است که تولید و پرورش فرزندان اهداف عالیه انسانی آن محسوب می­شود. فرزند پروری الزامی و یک ضرورت اجتماعی است. مهارتی است که باید پیش از فرزند آوری بیاموزیم تا روابط والد و کودک به درستی شکل گیرد. فرزند پروری مجموعه روش­هایی است که والدین برای رشد و پروش کودک خود به کار می­برند؛ روش­هایی که در ارضای نیازها، یادگیری، رفتار و عملکرد، طرز تفکر، ارتباطات و به‌طور کلی تربیت فرزندشان نقش دارد؛ بنابراین می­توان گفت که آموختن مهارت­های رشد در پرورش کودک از مهارت­های پایه­ای و زیربنای مهم فرزند آوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chief-Editor's Note: The role of the family in child education

نویسنده [English]

  • Shokoh Navabinejad
Professor of Counseling Department, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The family has the most critical, valuable, and effective roles among all institutions, organizations and social institutions. The family is the most natural and legitimate unit of reproduction and the most comprehensive social unit. The family has educational and social importance. People step into the realm of existence from the family and in the family, and society also comes from the formation of individuals. Therefore, it is one of all society’s main pillars and symbols. The normality or abnormality of society depends on the general conditions of the families, and none of the social harm occurs without the influence of the family. The main and obvious role of the family is reproduction and the transfer of cultural and religious values and heritage from one generation to another. Raising the generation and, providing basic human needs and creating psychological, emotional and social balance in the members are among the importance of the family.
In Islam, the family is considered a solid foundation and a fundamental social institution. The family is established through marriage as a contract based on rights and laws based on death and mercy. Forming a family is a covenant and a commitment between a man and a woman, whose purpose is to provide human needs and peace and tranquility to each other. Parenting is mandatory and a social necessity. It is a skill that we must learn before having children so that parent-child relationships are formed properly. Parenting is a set of methods that parents use for the growth and development of their children. The methods play a role in satisfying the needs, learning, behavior, performance, way of thinking, communication, and raising their child. Therefore, it can be said that learning the skills of growth in child rearing is one of the primary and vital foundations of raising children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editor's note
  • family
  • education
  • parenting