موضوعات = خانواده و زناشویی
رابطه عملکرد جنسی و احساس تنهایی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی

دوره 4، شماره 4، آبان 1402، صفحه 399-412

10.22034/aftj.2023.350966.1689

میترا نظام‌الملکی؛ مریم نصری؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ فاطمه شهابی زاده؛ سحر فرهمندپور