نویسنده = فریده دوکانه ای فرد
اثربخشی مدل مک مستر بر اضطراب و خودکنترلی زنان در آستانه طلاق

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 491-511

10.22034/aftj.2023.310445.1227

رامین دلفان آذری؛ معصومه بهبودی؛ فریده دوکانه ای فرد