موضوعات = خانواده و زناشویی
مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب در خانواده های داغدیده در اثر کرونا

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 416-431

10.22034/aftj.2023.329531.1400

علی‌اکبر سلیمی رودسری؛ شهره قربان شیرودی؛ محمدعلی رحمانی


مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان مبتنی پذیرش وتعهد برکاهش اضطراب و ناامیدی زنان پس از طلاق

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 617-635

10.22034/aftj.2023.305649.1206

کیمیا پورشیرازی؛ آمنه شارعی؛ آزاده سلحشوری؛ آرزو شاه حسینی؛ نازنین ایل غمی آذر


اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تعارض زناشویی و راهبردهای مقابله ای زنان درگیر طلاق عاطفی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 572-586

10.22034/aftj.2023.289407.1104

امیر همایون امیرکیانی؛ زهره احمدی؛ خاطره جعفری؛ شکوه رشیدی اصل