کلیدواژه‌ها = درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری و طرحواره‌ ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 284-301

10.22034/aftj.2023.343971.1592

جعفر پویان مهر؛ محمد زارع نیستانک؛ فاطمه سادات طباطبایی نژاد؛ حسن خوش اخلاق


مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان مبتنی پذیرش وتعهد برکاهش اضطراب و ناامیدی زنان پس از طلاق

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 617-635

10.22034/aftj.2023.305649.1206

کیمیا پورشیرازی؛ آمنه شارعی؛ آزاده سلحشوری؛ آرزو شاه حسینی؛ نازنین ایل غمی آذر


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و سلامت روان دختران جانبازان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 566-581

10.22034/aftj.2023.286443.1089

علی نجات؛ گلستان نظری؛ فاطمه دارابی؛ زهرا فکوری جویباری