کلیدواژه‌ها = واقعیت درمانی
اثربخشی واقعیت‌درمانی بر تجربه سوگ و انعطاف‌پذیری روانشناختی در خانواده متوفیان کرونا

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 203-214

10.22034/aftj.2022.325318.1355

ژاله روان پور؛ لیلا محمودیان؛ پردیس باقری؛ جابر باباجانی گاوزن


مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و واقعیت درمانی در کاهش نشانه‌های افسردگی و انعطاف پذیری کنشی زوجین با مشکلات زناشویی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 250-269

10.22034/aftj.2022.314020.1249

میترا میرلوحیان؛ زهرا علیزاده؛ زهره زارع حسین زادگان؛ زهرا آشکار؛ آدینه بازگونه؛ اسحاق سام خانیانی