کلیدواژه‌ها = مادران
تجربه زیسته مادران در شرف جدایی: مورد مطالعه شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/aftj.2023.403743.2086

سپیده قنبریان؛ سالار فرامرزی؛ مهدی تبریزی


بررسی چالش‌های مادران در اجتماعی شدن کودکان دبستانی در دوران پاندمی کوید 19

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 38-55

10.22034/aftj.2022.316230.1272

آسیه شریعتمدار؛ سارگل ابراهیمی؛ مهسا شاهین‌بنا؛ نسیم شیخی فینی