نویسنده = بهرام میرزاییان
اثربخشی درمان ‌شناختی-‌ رفتاری متمرکز بر تروما (TF-CBT) بر مشکلات درونی سازی شده کودکان داغدیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

10.22034/aftj.2023.282822.1069

نیما میرزائیان؛ بهرام میرزاییان؛ قدرت اله عباسی


اثربخشی برنامه آموزش والدگری آدلری بر پیوند با مدرسه و رفتارهای پرخطر نوجوانان

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 19-33

10.22034/aftj.2023.326890.1367

اسفندیار ابراهیم‌تبار گردرودباری؛ سیده علیا عمادیان؛ بهرام میرزائیان