کلیدواژه‌ها = همدلی
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی با رویکرد رفتاری تلفیقی بر همدلی و صمیمیت زوج های نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/aftj.2023.334348.1485

محمد وحیدی فراشاه؛ عبدالله شفیع آبادی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی


اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودآگاهی هیجانی، همدلی و شفقت به خود در کارآموزان زن روان-درمانگری

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 228-251

10.22034/aftj.2022.338926.1545

سلما امینی فر؛ مریم بهرامی هیدجی؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ محسن منصوبی فر؛ پریسا پیوندی