کلیدواژه‌ها = ذهن‌آگاهی
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رضایت جنسی در افراد متأهل مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22034/aftj.2023.344769.1605

طاهره سالاری؛ بیتا نصرالهی؛ رضا قربان جهرمی


پیش‌بینی رشد پس از آسیب براساس بهزیستی روانشناختی و ذهن‌آگاهی در شرایط کرونا در پرستاران زن

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 162-175

10.22034/aftj.2022.322283.1329

مریم افضلی؛ شبنم حاجی زاده کلی؛ پرند عابر؛ نرجس قاسمی