نویسنده = رضا پاشا
اثربخشی آموزش زوج درمانی مبتنی بر ایماگوتراپی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/aftj.2023.349037.1670

معصومه جلیلی؛ زهرا افتخار صعادی؛ رضا پاشا؛ پرویز عسکری؛ فریبا حافظی


مقایسه اثربخشی درمان نظام‌های خانوادگی بوئن و زوج درمانی مبتنی بر نظام رفتاری تلفیقی بر صمیمیت زوجین و کارکردهای خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/aftj.2023.377143.1862

سارا باقری؛ رضا پاشا؛ زهرا افتخار صعادی؛ فریبا حافظی؛ فرح نادری