کلیدواژه‌ها = رضایت از زندگی
پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس حمایت اجتماعی با واسطه‌گری تعادل عاطفی و استقامت ذهنی در سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/aftj.2023.376046.1854

مهشید اله وردی؛ حسن احدی؛ جواد خلعتبری


اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی و خود دلسوزی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 612-631

10.22034/aftj.2022.302623.1180

جهان سادات اسدی بیجانیه؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری؛ قربان فتحی اقدم