نویسنده = محسن شکوهی یکتا
اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله مبتنی بر روی‌آورد شناختی در تغییر سبک‌های فرزندپروری و مهار خشم والدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/aftj.2023.380623.1896

محسن شکوهی یکتا؛ نگین معتمدیگانه