اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله مبتنی بر روی‌آورد شناختی در تغییر سبک‌های فرزندپروری و مهار خشم والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 پژوهشگر فوق دکتری، دانشگاه بریتیش کلمبیا

10.22034/aftj.2023.380623.1896

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله شناختی بر سبک‌های فرزندپروری والدین و کاهش خشم آن‌ها نسبت به فرزندان می‌باشد. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون تک گروهی است. گروه نمونه شامل 69 نفر از مادران دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و دبستانی مدارس غیرانتفاعی شهر تهران بوده که با روش نمونه-گیری در دسترس انتخاب شدند. در این کارگاه‌ها که در طی 9 جلسه دوساعته در طول 9 هفته برگزار شد، والدین ضمن آگاهی از روش‌های کارآمد و ناکارآمد برخورد با رفتارهای کودکان، تمرین‌هایی را برای بهبود سبک واکنش خود در مقابل رفتارهای چالش‌برانگیز کودکان انجام دادند. برای ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی از دو پرسشنامه سبک‌های تربیتی والدین و پرسشنامه ارزیابی خشم استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که شرکت در کارگاه آموزش حل مسئله اثر مثبتی بر عملکرد شرکت‌کنندگان درزمینه‌ی سبک‌های تربیتی‌شان داشته است. به‌طوری‌که این برنامه منجر به افزایش سبک تربیتی حل مسئله و کاهش استفاده والدین از سایر سبک‌های تربیتی ناکارآمد مانند توصیه بدون توضیح و تنبیه و توبیخ شده است. بااین‌وجود تحلیل یافته‌‌ها، تفاوت معناداری را درزمینه‌ی کاهش پرخاشگری مادران نسبت به فرزندان نشان نمی‌دهد. نتیجه‌گیری: بر این اساس، می‌توان از آموزش مهارت‌های حل مسئله به‌منظور بهبود سبک‌های فرزند پروری و کیفیت ارتباطات بین فردی درون خانواده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Cognitive based problem-solving skills on changing parenting styles and reducing parental anger

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shokoohi-Yekta 1
  • Negin Motamed Yeganeh 2
1 Professor of University of Tehran
2 Postdoctoral Research Fellow, University of British Columbia
چکیده [English]

Aim:The purpose of the present study was to study the efficacy of teaching cognitive problem-solving skills on parenting styles and reducing their anger towards children. Method: This study utilized a quasi-experimental research method with one group pretest and posttest design. Participants included 69 mothers of students in private preschools and elementary schools in Tehran that were selected with available sampling method. In these workshops held in nine sessions of two hours each, the parents became aware of efficient and inefficient methods of dealing with children's behavior and were carried out some exercises to improve the style of their response to the challenging behaviors of children. To evaluate the effectiveness of the program, the Parenting Styles Questionnaire and Anger Assessment Questionnaire were used. Results: Data analysis indicated that attending to the workshops had positive effects on the participants parenting strategies, leading to increase in the use of problem-solving strategies and reducing the use of dysfunctional parenting styles, such as suggestions without explanations, reprimanding and punishment. Nevertheless, data analysis failed to show a statistically significant difference in the reduction of parent's aggression towards their children. Conclusion: Accordingly, teaching problem-solving skills can be suggested to improve parenting styles and the quality of intra-family relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving method
  • parent-child relationships
  • parenting methods
  • anger management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 20 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 13 آبان 1402