نویسنده = کامبیز پوشنه
اثربخشی روش‌ تراپلی بر اختلال دلبستگی واکنشی کودکان 8 تا 12 سال

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 479-492

10.22034/aftj.2022.314808.1262

زهره صادقی عمروآبادی؛ مهناز استکی؛ کامبیز پوشنه؛ مهدیه صالحی