اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید علی دربانی

مشاوره خانواده گروه روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

dr.alidarbaniiranmehr.ac.ir
0000-0002-2109-0741

h-index: 7  

سردبیر

دکتر شکوه نوابی نژاد

مشاوره خانواده استاد ممتاز، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

sh.navabinejadiranmehr.ac.ir
0000-0001-9529-0706

h-index: 12  

جانشین سردبیر

دکتر سید علی دربانی

مشاوره خانواده گروه روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

dr.alidarbaniiranmehr.ac.ir
0000-0002-2109-0741

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر شکوه نوابی نژاد

مشاوره خانواده استاد ممتاز، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

sh.navabinejadiranmehr.ac.ir
0000-0001-9529-0706

h-index: 12  

دکتر یوسفعلی عطاری

دکتری مشاوره خانواده از آمریکا استاد ممتاز، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

y.attariiauahvaz.ac.ir
0000-0001-7266-5069

h-index: 9  

دکتر غلامرضا رجبی

مشاوره خانواده استاد، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

rajabirezascu.ac.ir
0000-0002-8423-4589

h-index: 18  

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

مشاوره خانواده استاد گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

ghanbarihum.ac.ir
0000-0003-1109-4017

h-index: 7  

دکتر اصغر آقایی جشوقانی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

aghaeiakhuisf.ac.ir
0000-0003-2253-9229

h-index: 13  

دکتر شهرام واحدی

روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

vahedi117yahoo.com
0000-0001-6573-2294

h-index: 20  

دکتر پروانه محمدخانی

روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

p.mohammadkhaniuswr.ac.ir
0000-0001-6489-0987

h-index: 25  

دکتر مریم السادات فاتحی زاده

مشاوره خانواده استاد، گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، ایران

m.fatehizadeedu.ui.ac.ir
0000-0002-8342-8680

h-index: 21  

دکتر نیلوفر میکائیلی

مشاوره خانواده استاد، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

nmikaeiliuma.ac.ir
0000-0001-5510-5983

h-index: 13  

دکتر حبیب هادیان فرد

استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

hadianfdshirazu.ac.ir
0000-0002-1728-632X

h-index: 11  

دکتر احمد عابدی

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، ایران

a.abediedu.ui.ac.ir
0000-0002-3828-3419

h-index: 24  

دکتر تهمینه شاوردی

جامعه شناسی خانواده دانشیار، گروه جامعه شناسی خانواده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

t.shaverdiihss.ac.ir
0000-0002-1855-6686

h-index: 3  

دکتر محمد حاتمی

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

m.hatamikhu.ac.ir

دکتر امید عیسی نژاد

مشاوره خانواده دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، ایران

o.isanejaduok.ac.ir
0000-0002-8993-1391

h-index: 9  

دکتر موسی جاودان

دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه هرمزگان، ایران

javdanhormozgan.ac.ir
0000-0002-6235-0394

علی اکبر سلیمانیان

راهنمایی و مشاوره دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه بجنورد، ایران

soliemanianub.ac.ir
0000-0001-7514-6475

هیات دبیران

دکتر رضا خجسته مهر

روانشناسی خانواده استاد ممتاز، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

khojasteh_rscu.ac.ir
0000-0002-6721-3823

h-index: 9  

دکتر ولی الله فرزاد

روانشناسی دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

v.farzadkhu.ac.ir
0000-0002-4904-208X

h-index: 14  

دکتر مجید محمودی مظفر

مشاوره خانواده گروه روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

moshaverranyahoo.com
0000-0003-3361-8723

h-index: 2  

دکتر منصور عبدی

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه اراک، ایران

m-abdiarak.ac.ir
0000-0001-7987-1586

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مونیکا اسچیگیل

روانشناسی خانواده گروه روانشناسی، دانشگاه جاگیلونیان، کراکوف، لهستان

psychologia.uj.edu.pl/dr-monika-szczygiel
monika.szczygieluj.edu.pl
0000-0001-6544-0734

h-index: 10  

دکتر منیژه دانش پور

خانواده درمانی گروه خانواده و زوج درمانی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین المللی الیانت. کالیفرنیا، آمریکا

multicultural-systemic-center.com/
mdaneshpouralliant.edu
0000-0003-4160-2350

h-index: 16  

دکتر نادره سعادتی

مشاوره خانواده Department of Psychology and Counseling, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada

www.researchgate.net/profile/Nadereh-Saadati
nsaadatikmanresce.ca
0000-0001-6105-8378

h-index: 10  

دکتر عزیزالدین خان

استاد آزمایشگاه روانشناسی، گروه علوم انسانی و اجتماعی، موسسه فناوری هند، بمبئی، هند

www.aziziitblab.co.in/
khanaziziitb.ac.in
0000-0001-5113-4760

h-index: 15  

دکتر حسین عمرالخوزه

جامعه شناسی خانواده استاد جامعه شناس خانواده،گروه جامعه شناسی، دانشگاه کاربردی البلقا، اردن

www.researchgate.net/profile/Hussein-Alkhozahe
huss1960bau.edu.com

h-index: 2  

دکتر امان تادورز

ازدواج و خانواده درمانی گروه خانواده، دانشگاه ایالتی گاورنر، یونیورسیتی پارک، ایلینوی، آمریکا

www.researchgate.net/profile/Eman-Tadros
emantadrosgmail.com
0000-0001-8224-5391

h-index: 18  

دکتر صفا بولوت

دانشیار، رئیس گروه روانشناسی و راهنمایی مشاوره، دانشگاه ابن خلدون، ترکیه

sefabulutibu.edu.tr
0000-0002-2622-4390

h-index: 22  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر خدابخش احمدی

مشاوره استاد ممتاز، گروه رونشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم، تهران، ایران

kh_ahmadybmsu.ac.ir
0000-0001-8969-8449

h-index: 29  

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

مشاوره دانشیار، گروه علوم رفتاری، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، ایران

zaresamt.ac.ir
0000-0003-0632-2142

دکتر سالار فرامرزی

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، ایران

s.faramarziedu.ui.ac.ir
0000-0002-0493-9723

h-index: 14  

دکتر عباس امان الهی

مشاوره خانواده دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

a.amanelahiscu.ac.ir
0000-0002-8406-1489

h-index: 9  

دکتر حسن حیدری

مشاوره خانواده دانشیار، گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران

heidarihassanyahoo.com

h-index: 8  

دکتر ابوالقاسم خوش کنش

مشاوره استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

akhoshkoneshsbu.ac.ir
0000-0003-1930-3362

h-index: 10  

دکتر اصغر جعفری

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه کاشان، ایران

as_jafarisbu.ac.ir
0000-0001-6581-3246

دکتر فرامرز آسنجرانی

مشاوره خانواده استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، ایران

f.asanjaraniedu.ui.ac.ir
0000-0002-5589-3905

h-index: 8  

دکتر محسن گل پرور

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

mgolparvarkhuisf.ac.ir
0000-0002-1425-5480

h-index: 17  

دکتر آزاده فرقدانی

مشاوره خانواده استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

azadehfarghadaniiau-saveh.ac.ir
0000-0001-6163-0522

h-index: 4  

دکتر زهرا یوسفی

دکتری تخصصی - مشاوره و راهنمائی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

z.yousefikhuisf.ac.ir
0000-0001-5856-3605

h-index: 11  

دکتر عماد یوسفی

روانشناسی استادیار ، گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

e.yousefiiauqeshm.ac.ir
0000-0002-2576-896X

h-index: 3  

دکتر نازنین هنرپروران

مشاوره خانواده استادیار، گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

nazanin48miau.ac.ir
0000-0001-7232-5937

مدیر اجرایی

دکتر علی آقازیارتی

روانشناسی گروه روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

aliziaratiedu.ui.ac.ir
0000-0001-6110-9729

h-index: 3  

ویراستار انگلیسی

کامدین پارساکیا

دستیار پژوهشی، گروه روانشناسی و مشاوره، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ایران مهر، تهران، ایران

kamdinparsakiakmanresce.ca
0000-0002-7881-1220

h-index: 9  

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه کریم پور

ویراستار ادبی، ویراستار فنی و صفحه آرا نشریه

karimpourfateme69gmail.com

مشاور آماری

دکتر امید شکری

روانشناسی استادیار، گروه رونشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

o_shokrisbu.ac.ir
0000-0002-5795-1638

دکتر مظفر درویشی (زنده یاد)

روانسنجی گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

darvish1220gmail.com