نویسنده = فرهاد نامجو
اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-22

10.22034/aftj.2020.113723

فاطمه گرجین پور؛ غلامرضا علی پور؛ مازیار جلوه؛ منصور عبدی


مقایسه اثربخشی آموزش طرحواره درمانی و ایماگوتراپی بر ترس از ازدواج و نگرش به انتخاب همسر در دختران مجرد

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 100-124

10.22034/aftj.2020.112891

زینب فریدون پور؛ صفورا کلهری؛ فاطمه محسنی؛ فرهاد نامجو