کلیدواژه‌ها = طلاق عاطفی
مقایسه اثربخشی رویکرد خانواده محور بوئن و خانواده‌درمانی ساختاری مینوچین بر بهبود الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی زنان دچار طلاق عاطفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/aftj.2022.322683.1331

پریسا سبزواری؛ غلامرضا خویی نژاد؛ محمدرضا صفاریان طوسی


اثربخشی بسته آموزشی فراتشخیصی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی و معنادرمانی بر تعارض زناشویی زنان درگیر طلاق عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/aftj.2022.335436.1506

نیکتا ناظمی زند؛ شهره قربان شیرودی؛ جواد خلعتبری؛ محمد علی رحمانی


نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری روانی در رابطه بین وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با طلاق عاطفی در زنان

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 295-275

10.22034/aftj.2021.292213.1127

قاسم یعقوبی حسنکلا؛ علیرضا همایونی؛ یحیی یاراحمدی؛ امید مرادی