فراخوان انتشار مقاله در فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی

فراخوان انتشار مقاله در فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی

فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی در محورهای مشاوره خانوادهف پیش از ازدواج، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره توانبخشی، روانشناسی اعتیاد، روانشناسی سلامت، روانشناسی شخصیت، روانشناسی با فراد با نیازهای خاص و روانشناسی بالینی از پژوهشگران این حوزه جهت چاپ مقالات ارزشمند دعوت میکند.

آدرس وبسایت فصلنامه jarcp.ir است.