اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 912
تعداد پذیرش 360
تعداد پذیرش بدون داوری 155
تعداد عدم پذیرش 433
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 378

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 370
تعداد مشاهده مقاله 71024
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 48469
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 232 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 15 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 82 روز
درصد پذیرش 39 %