اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 143
تعداد پذیرش 51
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 67
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 40

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 51
تعداد مشاهده مقاله 3944
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4291
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 16 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 34 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 21 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 44 روز
درصد پذیرش 36 %