اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 363
تعداد پذیرش 107
تعداد پذیرش بدون داوری 15
تعداد عدم پذیرش 184
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 132

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 109
تعداد مشاهده مقاله 16004
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12193
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 101 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 166 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 23 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 29 %