اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 778
تعداد پذیرش 228
تعداد پذیرش بدون داوری 71
تعداد عدم پذیرش 398
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 327

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 235
تعداد مشاهده مقاله 45962
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 32967
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 137 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 172 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 14 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 29 %