کلیدواژه‌ها = تکانشگری
اثربخشی درمان گروهی تنظیم هیجان بر علائم زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 268-284

10.22034/aftj.2021.299593.1165

امیر میرزایی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی


پیش بینی تکانشگری در نوجوانان براساس صفات شخصیت و مهارت های حل مسئله اجتماعی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 324-340

10.22034/aftj.2021.145604

فاطمه سلگی؛ طهمورث آقاجانی؛ نصرالله انصاری نژاد