کلیدواژه‌ها = درمان پذیرش و تعهد
مقایسه اثربخشی درمان امیدمحور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب مرگ مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/aftj.2022.328052.1381

سیمین سلیمانی؛ لیدا لیل‌آبادی؛ مرجان جعفری روشن


مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی در نوجوانان خود آسیب رسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22034/aftj.2022.333513.1467

الهه گرائیلی مشک آبادی؛ شعبان حیدری؛ محمدکاظم فخری


بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 176-191

10.22034/aftj.2022.331625.1421

کمال مقتدایی؛ امراله ابراهیمی؛ سید عباس حقایق؛ حسن رضایی جمالویی؛ پیمان ادیبی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنیدگی زناشویی و بخشودگی در بین زنان متقاضی طلاق

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 378-393

10.22034/aftj.2022.328976.1392

زینب خاتون ذکریازاده خطیر؛ محمدکاظم فخری؛ شعبان حیدری