کلیدواژه‌ها = استحکام روانی
پیش‌بینی هراس کرونایی براساس استحکام روانی دختران: با نقش واسطه‌ای خودانتقادی

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 176-189

10.22034/aftj.2022.323367.1336

فاطمه محمودی؛ زهرا عبدیان؛ الهام معالی مهربانی؛ مرضیه ساریخانی


بررسی رابطه ساختاری سرمایه روان شناختی و استحکام روانی: نقش میانجی تحمل ابهام و شادکامی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 220-243

10.22034/aftj.2021.256439.1025

هنگامه کربلائی پور؛ پریناز بنی سی؛ فرهاد جمهری؛ بیتا نصرالهی