کلیدواژه‌ها = سرمایه روان‌شناختی
بررسی رابطه ساختاری سرمایه روان شناختی و استحکام روانی: نقش میانجی تحمل ابهام و شادکامی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 220-243

10.22034/aftj.2021.256439.1025

هنگامه کربلائی پور؛ پریناز بنی سی؛ فرهاد جمهری؛ بیتا نصرالهی