اخبار و اعلانات

فراخوان انتشار مقاله با محوریت حوزه زنان

فراخوان مقاله حوزه زنان در فصلنامه علمی پژوهشی خانواده درمانی کاربردی فصلنامه علمی- پژوهشی «خانواده درمانی کاربردی» به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات زنان در نظر دارد در هر شماره مقاله‌هایی را که برگرفته از پژوهش‌های ناب مداخله‌ای و مقایسه‌ای در قلمرو­ “حوزه زنان و با محوریت روانشناسی و اختلالات، سلامت و بهداشت زنان، جامعه شناسی زنان، حقوق زنان” که بر اساس معیارها و راهنمای نگارش در این فصلنامه تنظیم و تدوین شده است در اولویت داوری قرار داده و مقاله‌های پذیرفته شده را در شماره‌ای ویژه مقالات حوزه زنان منتشر کند؛ بنابر این از ...

مطالعه بیشتر

فراخوان ارسال مقاله (با محوریت کرونا): چاپ ویژه نامه

فراخوان ارسال مقاله (با محوریت کرونا) کرونا و پیامدهای ناشی از آن بر روابط عاطفی ما چه تاثیری گذاشته است؟ ما به عنوان همسر، فرزند و والد چه جنبه ها و تغییراتی را تجربه کرده ایم؟ کدام ساحت از روابط بین فردی مان را بهتر و بیشتر شناختیم؟ کرونا بیشتر تهدید بود یا فرصت؟ فرصتی فراهم کرد برای معاشرت، صمیمیت و درک متقابل یا تنش ها و ناآرامی ها را به واسطه افزایش حضور در فضای خانه تشدید کرد؟ و شاید پیچیدگی های روابط بین فردی و خصوصا روابط عاطفی را بیشتر معلوم و اهمیت توجه به ساخت و کارکرد نهاد خانواده را نمایان تر ساخت. مسائلی اینچنین در کنار شرایط فوق العاده و ...

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقالات در حوزه زنان

فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشی خانواده درمانی کاربردی فصلنامه علمی- پژوهشی «خانواده درمانی کاربردی» به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات زنان در نظر دارد در هر شماره مقاله‌هایی را که برگرفته از پژوهش‌های ناب مداخله‌ای و مقایسه‌ای در قلمرو­ “حوزه زنان” است و بر اساس معیارها و راهنمای نگارش در این فصلنامه تنظیم و تدوین شده است در اولویت داوری قرار داده و مقاله‌های پذیرفته شده را در شماره‌های فصلنامه منتشر کند. بنابر این از نویسندگان و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود مقاله‌های خود را به وب سایت پایگاه فصلنامه خانواده درمانی کاربردی ...

مطالعه بیشتر

راه اندازی فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

به اطلاع علاقمندان می‌رساند که فصلنامه خانواده درمانی کاربردی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان راه‌اندازی شد. علاقمندان جهت ارسال آثار خود به این فصلنامه می‌توانند از طریق این لینک اقدام کنند.

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله مرتبط با موضوع کرونا

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی با هدف کمک به جامعه علمی و پژوهشگران برای فهم تحلیل و تبیین پدیده همه‌گیر ویروس کرونا، از پژوهشگران دعوت به عمل می آورد تا مقالات خود را جهت بررسی در این فصلنامه تا پایان مرداد ماه 1399 از طریق سامانه فصلنامه و منوی ارسال مقاله به این فصلنامه ارسال کنند. مقالات در اولویت داوری و پذیرش سریع قرار خواهند گرفت و در یکی از شماره های آتی منتشر خواهند شد.

مطالعه بیشتر