نمایه نویسندگان

آ

 • آرازشی، نگار تأثیر تمرینات بینایی محور بر ریسک فاکتورهای روان‌شناختی مؤثر بر سقوط سالمندان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 169-187]
 • آزادی، مهران نقش واسطه‌ای تعارض والد- فرزند در ارتباط تمایزیافتگی خود با اضطراب اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 86-104]
 • آقازیارتی، علی اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر اضطراب جدایی کودکان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 66-83]

ا

 • ابراهیمی، بیتا پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس جو مدرسه با میانجیگری راهبردهای فراشناختی خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 179-197]
 • ابرقو، سعیده پیش‌بینی سلامت‌روان بر اساس سرسختی روان‌شناختی، هوش‌هیجانی و مثلث‌شناختی در مادران ‏دانش‌آموزان ‏دیرآموز [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 84-101]
 • اسلامی، فریدون اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-34]
 • اسماعیلی، مریم اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر پذیرش اجتماعی و امید در کودکان مبتلا به سرطان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 125-140]
 • اصغرنژاد فرید، علی اصغر اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر مدیریت خشم و تاب‌آوری نوجوانان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 105-124]
 • اصغری نژاد، سیمین ارزشیابی وضعیت تحصیلی کودکان خیابانی شهر زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 185-199]
 • افروخته، لیلا اثربخشی آموزش خویشتنداری بر مهارت‌های بین فردی و عملکرد تحصیلی دختران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 121-137]
 • امیدبختیاری، نیکو اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-214]
 • اولادیان، سمیرا مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای کودکان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 200-220]

ب

 • باقری، فریبرز تدوین مدل ساختاری ارتباط گرایش به سوء مصرف با الگوهای رابطه والد فرزند با میانجیگری مهارت های ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 141-161]
 • بخشایی، محبوبه نقش واسطه‌ای تعارض والد- فرزند در ارتباط تمایزیافتگی خود با اضطراب اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 86-104]
 • بکرای، سعدی اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر اضطراب جدایی کودکان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 66-83]
 • بکرایی، سعدی پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 38-52]
 • بهبهانی، مریم اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر الگوهای ارتباطی و کنترل عواطف زنان آشفته [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 18-37]
 • بهبودی، معصومه الگوی ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و جهت گیری زندگی در زنان متاهل: با نقش واسطه‌ای هیجان خواهی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 102-120]
 • بهرامی، افسانه مقایسۀ اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد و تئوری انتخاب به شیوه گروهی بر نشانگان اضطراب نوجوانان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 148-163]

پ

 • پارسا معین، کوروش اثربخشی آموزش خویشتنداری بر مهارت‌های بین فردی و عملکرد تحصیلی دختران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 121-137]
 • پورسلمان، سکینه اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر مدیریت خشم و تاب‌آوری نوجوانان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 105-124]
 • پویا، متین اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-214]

ت

 • ترکان، هاجر اثربخشی ازدواج خبره‌محور بر تصویر ایده‌‌آل از همسر و کمال‌گرایی دختران مجرد [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 164-178]

ث

 • ثامتی، ناهید پیش‌بینی سلامت‌روان بر اساس سرسختی روان‌شناختی، هوش‌هیجانی و مثلث‌شناختی در مادران ‏دانش‌آموزان ‏دیرآموز [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 84-101]
 • ثناگوی محرر، غلامرضا اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی زنان دچار دیابت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 4-22]

ج

 • جعفری، اصغر اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 68-85]
 • جلوه، مازیار اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

ح

 • حبی، محمدباقر اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر الگوهای ارتباطی و کنترل عواطف زنان آشفته [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 18-37]
 • حسین زاده، زهرا اثر بخشى درمان هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشى و تحمل پریشانى زنان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 23-38]
 • حیدری، الهه اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی زنان دچار دیابت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 4-22]
 • حیدری، زهرا اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-214]

خ

 • خاتمی، فاطمه سادات اثربخشی آموزش مثبت نگری با رویکرد اسلامی بر خود مهار گری، خوددلسوزی و دیدگاه فهمی همسر در زنان متاهل [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 72-88]
 • خسروی، مریم رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری دختران نوجوان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-153]
 • خلعتبری، جواد اثر بخشى درمان هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشى و تحمل پریشانى زنان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 23-38]
 • خلعتبری، جواد تدوین مدل ساختاری ارتباط گرایش به سوء مصرف با الگوهای رابطه والد فرزند با میانجیگری مهارت های ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 141-161]

د

 • دادور، سمانه تدوین مدل توانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با نقش واسطه‌ای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 125-147]
 • دانشمند، نصیبه مقایسه شفقت به خود، سرسختی، بخشش در زنان بیمار مبتلا به فشار خون و افراد عادی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 154-168]
 • دربانی، سیدعلی اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه‌ مدت بر تعارض‌های زناشویی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 54-68]
 • دهقانی جارجی کندی رود، عارف تأثیر تمرینات بینایی محور بر ریسک فاکتورهای روان‌شناختی مؤثر بر سقوط سالمندان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 169-187]
 • دوکانه ای فرد، فریده الگوی ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و جهت گیری زندگی در زنان متاهل: با نقش واسطه‌ای هیجان خواهی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 102-120]
 • دوکانه ای فرد، فریده مقایسۀ اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد و تئوری انتخاب به شیوه گروهی بر نشانگان اضطراب نوجوانان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 148-163]
 • دیناری، پریسا اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-214]

ذ

 • ذوالفقاری، مریم اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر الگوهای ارتباطی و کنترل عواطف زنان آشفته [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 18-37]

ر

 • رحمانی، محمد علی اثر بخشى درمان هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشى و تحمل پریشانى زنان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 23-38]
 • رستمی، مریم پیش‌بینی سلامت‌روان بر اساس سرسختی روان‌شناختی، هوش‌هیجانی و مثلث‌شناختی در مادران ‏دانش‌آموزان ‏دیرآموز [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 84-101]
 • رستمی، مهدی اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (سیمبیس) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 35-53]
 • رضوی، سپیده اثربخشی فن رهاسازی هیجانی بر اضطراب و نشانگان استرس پس از سانحه در زنان مبتلا به سقط خود به خودی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 53-71]
 • رنجبر، بدر اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر اضطراب جدایی کودکان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 66-83]

ز

 • زارع نژاد اشکذری، الهام تدوین مدل ساختاری ارتباط گرایش به سوء مصرف با الگوهای رابطه والد فرزند با میانجیگری مهارت های ارتباطی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 141-161]
 • زمانی، صدیقه پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های هویت، روابط والد-کودک و نگرش مذهبی نوجوانان دختر [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 23-47]
 • زنگنه مطلق، فیرزوه اثربخشی آموزش مثبت نگری با رویکرد اسلامی بر خود مهار گری، خوددلسوزی و دیدگاه فهمی همسر در زنان متاهل [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 72-88]

س

 • سالاری، محبوبه پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 38-52]
 • سجادیان، ایلناز اثربخشی درمان پردازش شناختی بر تنظیم شناختی هیجان و رشد فردی فرزندان خانواده‌های شاهد و ایثارگر [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • سعادتی، نادره ارائه مدل تربیتی از تجربه زیسته مردان موفق: مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 69-99]
 • سلیمی بجستانی، حسین اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-34]
 • سیدابراهیمی، سیدعلی اصغر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر بهبود سلامت روان، کمال‌گرایی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در سرپرستان خانواده دچار اختلال افسردگی اساسی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 162-184]

ش

 • شبانی، محمدقاسم اثربخشی فن رهاسازی هیجانی بر اضطراب و نشانگان استرس پس از سانحه در زنان مبتلا به سقط خود به خودی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 53-71]
 • شجاعی، زهرا پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان همسر اول در خانواده های چند همسری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 89-104]
 • شریعتی، سمیرا تاثیر آموزش تکنیک های ذهن آگاهی بر شادکامی، بهزیستی ذهنی و نشخوار فکری دختران مجرد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 125-147]
 • شریفی نژاد نعمت آباد، محمد امین پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 38-52]
 • شفیع آبادی، عبدالله اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 68-85]
 • شفیع آبادی، عبدالله اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک در مقایسه با درمان یکپارچه‌نگر در سبک‌های دفاعی و اعتیاد به اینترنت [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 105-124]
 • شهنوازی، خدانظر ارزشیابی وضعیت تحصیلی کودکان خیابانی شهر زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 185-199]
 • شیرازی، محمود اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی زنان دچار دیابت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 4-22]
 • شیرین زاده دستگیری، صمد مقایسه شفقت به خود، سرسختی، بخشش در زنان بیمار مبتلا به فشار خون و افراد عادی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 154-168]

ص

 • صابونچی، فرانک الگوی ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و جهت گیری زندگی در زنان متاهل: با نقش واسطه‌ای هیجان خواهی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 102-120]
 • صادقی، جمال رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری دختران نوجوان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-153]
 • صادقی، علیرضا رابطه بین تمایزیافتگی خویشتن و اضطراب ابتلاء به کووید-19 در نوجوانان با میانجیگری تعارض والد- فرزند [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 48-67]
 • صادقی افجه، زهره تدوین مدل توانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با نقش واسطه‌ای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 125-147]
 • صمیمی پور، محبوبه مقایسه شفقت به خود، سرسختی، بخشش در زنان بیمار مبتلا به فشار خون و افراد عادی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 154-168]
 • صنعتگر، رایحه اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر پذیرش اجتماعی و امید در کودکان مبتلا به سرطان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 125-140]

ض

 • ضرغام حاجبی، مجید مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر فعال‌سازی طرحواره های معنوی–اسلامی با درمان هیجان مدار (EFCT) بر سازگاری زناشویی زوج‌های دارای فرزند معلول [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 215-233]

ع

 • عالی زاده، نرگس پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 38-52]
 • عبدی، منصور اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • علوی نژاد، نرگس السادات مقایسه شفقت به خود، سرسختی، بخشش در زنان بیمار مبتلا به فشار خون و افراد عادی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 154-168]
 • علی پور، غلامرضا اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]

ف

 • فرامرزی، سالار اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر اضطراب جدایی کودکان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 66-83]
 • فرحبخش، کیومرث اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-34]
 • فرخزاد، پگاه اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه‌ مدت بر تعارض‌های زناشویی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 54-68]
 • فرزاد، ولی اله اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (سیمبیس) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 35-53]
 • فرهادی، ابوذر اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-214]
 • فریدون پور، زینب مقایسه اثربخشی آموزش طرحواره درمانی و ایماگوتراپی بر ترس از ازدواج و نگرش به انتخاب همسر در دختران مجرد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 100-124]

ق

 • قدیانی، مریم مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر نشخوار فکری و ابرازگری هیجانی زنان مطلقه شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 188-203]
 • قربان جهرمی، رضا اثربخشی آموزش خویشتنداری بر مهارت‌های بین فردی و عملکرد تحصیلی دختران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 121-137]
 • قربان شیرودی، شهره اثر بخشى درمان هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشى و تحمل پریشانى زنان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 23-38]
 • قزلسفلو، مهدی پیش بین های تعهد زناشویی: سبک های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • قمری، محمد پیش‌بینی ناگویی‌هیجانی نوجوانان دختر بر اساس طرحواره‌ی ناسازگار اولیه و نظریه‌ ذهن والدین دانش آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 39-65]
 • قنبرحیدری، مژگان پیش‌بینی ناگویی‌هیجانی نوجوانان دختر بر اساس طرحواره‌ی ناسازگار اولیه و نظریه‌ ذهن والدین دانش آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 39-65]

ک

 • کاظمی، مریم رابطه بین تمایزیافتگی خویشتن و اضطراب ابتلاء به کووید-19 در نوجوانان با میانجیگری تعارض والد- فرزند [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 48-67]
 • کامکاری، کامبیز پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس جو مدرسه با میانجیگری راهبردهای فراشناختی خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 179-197]
 • کاوهی سدهی، سمیه اثربخشی ازدواج خبره‌محور بر تصویر ایده‌‌آل از همسر و کمال‌گرایی دختران مجرد [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 164-178]
 • کدیور، پروین پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس جو مدرسه با میانجیگری راهبردهای فراشناختی خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 179-197]
 • کریمی، بهروز تاثیر آموزش تکنیک های ذهن آگاهی بر شادکامی، بهزیستی ذهنی و نشخوار فکری دختران مجرد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 125-147]
 • کلهری، صفورا مقایسه اثربخشی آموزش طرحواره درمانی و ایماگوتراپی بر ترس از ازدواج و نگرش به انتخاب همسر در دختران مجرد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 100-124]
 • کوچک انتظار، رویا تدوین مدل توانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با نقش واسطه‌ای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 125-147]

گ

 • گرجی، یوسف پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های هویت، روابط والد-کودک و نگرش مذهبی نوجوانان دختر [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 23-47]
 • گرجین پور، فاطمه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر حرمت خود و انعطاف پذیری کنشی نوجوانان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • گل پرور، محسن ارائه مدل تربیتی از تجربه زیسته مردان موفق: مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 69-99]
 • گل پرور، محسن اثربخشی درمان پردازش شناختی بر تنظیم شناختی هیجان و رشد فردی فرزندان خانواده‌های شاهد و ایثارگر [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]

ل

 • لطفی کاشانی، فرح اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه‌ مدت بر تعارض‌های زناشویی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 54-68]
 • لطفی کاشانی، فرح اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک در مقایسه با درمان یکپارچه‌نگر در سبک‌های دفاعی و اعتیاد به اینترنت [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 105-124]
 • لطیفی، مریم مقایسه شفقت به خود، سرسختی، بخشش در زنان بیمار مبتلا به فشار خون و افراد عادی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 154-168]

م

 • محب زاده، مجید اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر اضطراب جدایی کودکان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 66-83]
 • محسنی، فاطمه مقایسه اثربخشی آموزش طرحواره درمانی و ایماگوتراپی بر ترس از ازدواج و نگرش به انتخاب همسر در دختران مجرد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 100-124]
 • محسنی، فاطمه پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 38-52]
 • مردانی، فرزانه اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 68-85]
 • مطلبی پور، سیده لادن مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر فعال‌سازی طرحواره های معنوی–اسلامی با درمان هیجان مدار (EFCT) بر سازگاری زناشویی زوج‌های دارای فرزند معلول [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 215-233]
 • معین الدینی، مائده اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک در مقایسه با درمان یکپارچه‌نگر در سبک‌های دفاعی و اعتیاد به اینترنت [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 105-124]
 • مهدی نژاد گرجی، گلین پیش‌بینی سلامت‌روان بر اساس سرسختی روان‌شناختی، هوش‌هیجانی و مثلث‌شناختی در مادران ‏دانش‌آموزان ‏دیرآموز [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 84-101]
 • میرزاحسینی، حسن مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر فعال‌سازی طرحواره های معنوی–اسلامی با درمان هیجان مدار (EFCT) بر سازگاری زناشویی زوج‌های دارای فرزند معلول [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 215-233]
 • میرزایی، زهرا مقایسه شفقت به خود، سرسختی، بخشش در زنان بیمار مبتلا به فشار خون و افراد عادی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 154-168]
 • میرزایی، زهرا اثربخشی آموزش درمان متمرکز بر شفقت به والدین بر کاهش پرخاشگری، مشکلات رفتاری و اضطراب فرزندان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-214]
 • میرهاشمی، مالک مقایسۀ اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد و تئوری انتخاب به شیوه گروهی بر نشانگان اضطراب نوجوانان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 148-163]

ن

 • نامجو، فرهاد مقایسه اثربخشی آموزش طرحواره درمانی و ایماگوتراپی بر ترس از ازدواج و نگرش به انتخاب همسر در دختران مجرد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 100-124]
 • نامجو، فرهاد اثربخشی درمان پردازش شناختی بر تنظیم شناختی هیجان و رشد فردی فرزندان خانواده‌های شاهد و ایثارگر [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • نژاد حسینی، سعیده مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر نشخوار فکری و ابرازگری هیجانی زنان مطلقه شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 188-203]
 • نصری، صادق تأثیر تمرینات بینایی محور بر ریسک فاکتورهای روان‌شناختی مؤثر بر سقوط سالمندان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 169-187]
 • نوابی نژاد، شکوه اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (سیمبیس) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 35-53]
 • نوابی نژاد، شکوه سخن سردبیر: نقشه راه عبور خانواده از پیچ کرونا [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-3]

ه

 • هادیان، علی پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های هویت، روابط والد-کودک و نگرش مذهبی نوجوانان دختر [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 23-47]
 • هنرپروران، نازنین پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان همسر اول در خانواده های چند همسری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 89-104]

ی

 • یاوری کرمانی، مریم اثربخشی فن رهاسازی هیجانی بر اضطراب و نشانگان استرس پس از سانحه در زنان مبتلا به سقط خود به خودی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 53-71]
 • یوسفی، زهرا ارائه مدل تربیتی از تجربه زیسته مردان موفق: مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 69-99]
 • یوسفی، زهرا اثربخشی ازدواج خبره‌محور بر تصویر ایده‌‌آل از همسر و کمال‌گرایی دختران مجرد [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 164-178]