خلاء مشاوره قبل از ازدواج در قانون حمایت خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف: تلاش در جهت بهبود پایداری ازدواج دهه هاست که در جهت مشاوران خانواده و برنامه ریزان مسائل زنان و جوانان است؛ اما حمایت از خانواده نیازمند قانون گذاری ضابطه مند است. در این پژوهش، بررسی خلاءمشاوره قبل از ازدواج در قانون حمایت خانواده در دستور کار قرار گرفت. روش پژوهش: این پژوهش از نوع بنیادی- کاربردی بوده و به شیوه ی تحلیلی توصیفی انجام پذیرفت. از روش اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای و ابزار یادداشت برداری برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد. یافته ها: قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ تصویب شده و برای ابعاد مختلف خانواده، دستور العمل های حقوقی خاصی را در نظر گرفته است. اما در برخی زمینه های مهم نیز این قانون به نظر با کاستی هایی روبرو است. نتیجه گیری: در مجموع با توجه به بررسی صورت گرفته در مفاد قانون حمایت از خانواده، به نظر میرسد که خلاء مشاوره‌های قبل از ازدواج در فروپاشی خانواده‌ها و افزایش آمار طلاق مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gap of premarital counseling in family support law

نویسنده [English]

  • Mino Khaki
Lecturer at Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The effort to improve the stability of marriage for decades is aimed at family counselors and planners of women and youth issues; but family support requires a regulated legislation. In this research, the examination of premarital counseling gap in the family support law was put on the agenda. method: This research is fundamental-applied and was carried out in a descriptive analytical way. Documentary-library information method and note-taking tool were used to collect information. Findings: The Family Protection Law was approved in 2011 and it has considered specific legal instructions for different aspects of the family. But in some important areas, this law seems to have shortcomings. Conclusion: In general, according to the study of the provisions of the Family Protection Law, it seems that the void of pre-marriage counseling is evident in the collapse of families and the increase in the number of divorces.it seems that the void of pre-marriage counseling is evident in the collapse of families and the increase in the number of divorces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premarital counseling
  • Law
  • Family support
اسلامی، پیمانه.، وراعی، مسعود.، و عبداللهی، محمدجواد. (1396). بررسی نقش قانون حمایت خانواده در طلاق زوجین. چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران، میبد.
السان، مصطفی.، نجفی زاده، لیلا.، و لاوریان، ملیحه. (1396). نوآوری‌ها و کاستی‌های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی. فصلنامه قضاوت، 17(90): 143-160.
بی‌باک، فرشید.، پورمعروف، محمد.، نجاری، مسعود.، و مولانایی، گلاله. (1396). نقش مشاوره بر کاهش تعارضات زناشویی. نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران، تهران.
حسن زاده صالح. (۱۳۹۲). عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی، پژوهشنامه معارف قرآنی، 4(15): 45-68
حسین نژادی، آناهیتا.، و کهنی، محمود. (1399). بررسی نوآوری‌های قانون حمایت خانواده در حقوق و تکالیف زوجین. کنفرانس بین‌المللی فقه، حقوق و پژوهش‌های دینی.
خالقی نژاد، خلیل.، دقیق بین، احمد.، و مسلمی، لیلا. (1391). بررسی نیازهای آموزشی در کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج. نسیم تندرستی (سلامت خانواده)، 1(1): 36-40.
جعفری، فاطمه. (1394). رویکرد قانون حمایت خانواده 1391 در کاهش جرایم خانواده. کنفرانس جهانی افق‌های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی، شیراز.
سلیمیان ریزی، سید مهدی. (1401). اهمیت مشاوره در ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان. هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، تهران.
شجاعی، محمد حسی.، و رحمان سرشت، حسین. (1395). بررسی تأثیر نوع‌دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی. پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 3(10): 87-111.
شریعت کرمانی، علی.، و صباحی گراغانی، مریم. (1400). نقش داوری در کاهش دعاوی خانوادگی با تاکید بر اسناد بین‌المللی. مطالعات بین‌المللی پلیس، 12(45): 184-205.
فلاح، علی.، و صفایی، سید حسین. (1400). تعادل حقوق زوج و زوجه در زمینه‌ی طلاق براساس قانون حمایت خانواده 1391 و ماده واحده‌ پیشنهادی سال 1398. پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده، 8(1): 33-53 
فقیهی، علی نقی.، و غباری بناب، باقر. (1384). مشاوره قبل از ازدواج و زمینه‌های روانشناختی حقوق جنسی زوجین مبتنی بر متون حدیثی. دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی، تهران.
References
McGhee, Jennifer, Brandon Burr, Allison Vanrosendale, and Deisy Figueroa. 2021. "What Do Those Cohabiting Believe about Relationship Social Support and Premarital Counseling? A Comparative Analysis" Social Sciences, 10(5): 183.
Mert, Abdullah. 2018. The predictive role of values and perceived social support variables in marital adjustment. Universal Journal of Educational Research, 6: 1192–98.
Rosenfeld, Michael J., and Katharina Roesler. 2019. Cohabitation experience and cohabitation’s association with marital dissolution. Journal of Marriage and Family, 81: 42–58.