مطالعه تغییرات الگوی خانواده با تاکید بر نقش شبکه‌های اجتماعی: پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی،‌ تهران، ایران

چکیده

خانواده یکی از نهادهای اجتماعی تاثیرگذار در جوامع مختلف است که در دهه‌های اخیر با تغییر و تحولات گسترده‌ای مواجه شده است. محققان و صاحب‌نظران حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی عوامل مختلفی نظیر توسعه شهرنشینی، توسعه دانشگاه‌ها و ارتقای سطح علمی شهروندان و توسعه رسانه‌های جمعی و اجتماعی را در این تغییرات موثر می‌دانند. لذا هدف اصلی این پژوهش، فهم و کشف مفاهیم جدید شکل گرفته در نهاد خانواده باتوجه به نقش کلیدی شبکه‌های اجتماعی بوده است. اینکه شبکه‌های اجتماعی چه مقوله‌های کلان و خردی را وارد نهاد خانواده کرده‌اند و رویکرد اعضای خانواده به چه نحوی دگرگون شده است؟
روش: این پژوهش از نوع رویکرد کیفی و شیوه نظریه داده بنیاد است. برای جمع آوری داده‌ها با ۱۵ نفر از زنان و مردان مصاحبه عمیق انجام شد و در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شده ‌است.
یافته ها: نتایج حاصل از فرآیند کدگذاری داده‌ها نشان داد که از بین ۱۳۱مفهوم، ۹ مقوله خرد و۳ مقوله عمده ساخته شد و در پایان، مقوله محوری شبکه‌ای شدن خانواده استخراج گردید. براساس نظر مشارکت‌کنندگان این پژوهش در سال‌های قبل از دهه ۷۰ مقوله‌های تعاملات انحصاری، سلطه پدرسالاری و غلبه ارزش‌های دینی و سنتی شرایطی را برای تعین‌گری سنت به وجود آورده بود ولی «ظهور عصر جدید» و «سبک زندگی موبایلی» منجر به «مدرن شدن ساختاری و کارکردی خانواده» گردیده که با مجموعه شرایط تاثیرگذار مقوله‌های « جابه‌جایی در قدرت»، «مهیاشدن فرصت‌های جدید»، «دگردیسی ارزشی» و «تحول ساختاری در خانواده» به سمت «فردی شدن نهاد خانواده» گراییده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of family pattern changes with emphasis on the role of social networks: Qualitative research

نویسنده [English]

  • neda khafri
Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The family is one of the influential social institutions in different societies that has undergone extensive changes in recent decades. Researchers and experts in the fields of humanities and social sciences consider various factors such as the development of urbanization, the development of universities and the promotion of the scientific level of citizens and the development of mass and social media to be effective in these changes. Therefore, the main purpose of this study was to understand and discover new concepts formed in the family institution with regard to the key role of social media. What macro and micro categories have social media introduced into the family institution and how has the approach of family members changed?
Method: This research is a qualitative approach and grounded theory. In-depth interviews were conducted with 15 men and women to collect data. Open, axial and selective coding was used to analyze the data.
Results: The results of the data coding process showed that out of 131 concepts, 9 micro categories and 3 major categories were constructed and finally the central category of family networking was extracted. According to the participants in the study, in the years before the 1990s, the categories of monopoly interaction, patriarchal domination, and the dominance of religious and traditional values created the conditions for determining tradition, but the "emergence of a new age" and "mobile lifestyle" It has led to "structural and functional modernization of the family" which, with the influential conditions of the categories of "transfer of power", "provision of new opportunities", "value transformation" and "structural transformation in the family" towards "individualization of the family institution" has turned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • family change
  • social networks
  • family networking