موضوعات = کودک و نوجوان
مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/aftj.2023.347587.1649

مهسا تجلی؛ احمد باصری؛ حسن اسدزاده


پیش بینی همکاری کودکان بر اساس اضطراب کودکان با بررسی نقش واسطه ای استرس مادران در کودکان دارای اوتیسم در مداخلات دندانپزشکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/aftj.2023.366394.1798

آرش ابراهیمی؛ سیده مریم موسوی؛ شادی دهقان زاده؛ سامره اسدی ماجره؛ زینب سیروس جاهدی


مقایسۀ اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور و آموزش خودتنظیمی بر کارآمدی کودکان با اختلال یادگیری در خواندن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/aftj.2023.385330.1940

ندا گروسیان شاد؛ جهانشیر توکلی زاده؛ رضا دستجردی؛ حمید طاهری


اثربخشی برنامه شکوفاسازی خلاقیت بر مهارت حل مسئله و خلاقیت در کودکان 4 تا 6 سال

دوره 4، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 261-277

10.22034/aftj.2023.375523.1846

عسل پیشیار؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ احمد عابدی؛ غلامعلی افروز


طراحی مدل رفتار درونی سازی نوجوانان بر اساس محیط خانواده با نقش میانجی پاسخ های مقابله ای

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 573-594

10.22034/aftj.2023.295237.1137

مریم سبحانی؛ کبری حاجی‌علیزاده؛ اقبال زارعی؛ آزیتا امیرفخرایی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و سلامت روان دختران جانبازان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 566-581

10.22034/aftj.2023.286443.1089

علی نجات؛ گلستان نظری؛ فاطمه دارابی؛ زهرا فکوری جویباری