کلیدواژه‌ها = تعارض زناشویی
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی ساختاری بر عدالت زناشویی و راهبردهای حفظ رابطه در زوجین متعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/aftj.2021.287162.1091

زهره انصاری؛ فریبا نادریان؛ فاطمه گل عابدینی؛ مریم یاوری کرمانی


اثربخشی بسته آموزشی فراتشخیصی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی و معنادرمانی بر تعارض زناشویی زنان درگیر طلاق عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/aftj.2022.335436.1506

نیکتا ناظمی زند؛ شهره قربان شیرودی؛ جواد خلعتبری؛ محمد علی رحمانی


مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشویی زوجین متقاضی طلاق

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 112-92

10.22034/aftj.2021.297568.1153

آزاده رسولی راد؛ محمد علی رحمانی؛ شهره قربان شیرودی؛ محمد رضا زربخش


اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تعارض زناشویی و راهبردهای مقابله ای زنان درگیر طلاق عاطفی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 572-586

10.22034/aftj.2023.289407.1104

امیر همایون امیرکیانی؛ زهره احمدی؛ خاطره جعفری؛ شکوه رشیدی اصل


اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه‌ مدت بر تعارض‌های زناشویی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 54-68

10.22034/aftj.2020.119642

سیدعلی دربانی؛ پگاه فرخزاد؛ فرح لطفی کاشانی