کلیدواژه‌ها = سبک های دلبستگی
پیش بینی نوموفوبیا بر اساس سبک های دلبستگی با نقش واسطه ای احساس تنهایی در نوجوانان

دوره 4، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 125-144

10.22034/aftj.2023.386965.1953

بنت الهدی کلاه کج؛ جواد خلعتبری؛ افشین صلاحیان؛ بیتا نصرالهی