کلیدواژه‌ها = فرزندپروری
اعتباریابی الگوی بومی(اسلامی-ایرانی) فرزندپروری شفقت ورزانه بر اساس نظر متخصصان

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 326-346

10.22034/aftj.2022.336251.1510

ملیحه افخمی اردکانی؛ سعید وزیری؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ محمدحسین فلاح