کلیدواژه‌ها = مطالعه کیفی
بررسی علل ناسازگاری زناشویی در تعاملات زوجی ( مطالعه کیفی )

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-18

10.22034/aftj.2023.324692.1347

علی روزیان؛ فهیمه نامدارپور؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی


ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 602-623

10.22034/aftj.2023.341793.1575

اکرم مطهری نسب؛ کیومرث فرح بخش؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی