کلیدواژه‌ها = طلاق عاطفی
نقش دلزدگی زناشویی و نارضایت جنسی در شکست عشقی در زنان با طلاق عاطفی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 221-237

10.22034/aftj.2023.338575.1536

رضوان قوامی؛ مینا محمدی فاضل؛ زهرا علیاری؛ شهناز بیرق‌دار


نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری روانی در رابطه بین وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با طلاق عاطفی در زنان

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 295-275

10.22034/aftj.2021.292213.1127

قاسم یعقوبی حسنکلا؛ علیرضا همایونی؛ یحیی یاراحمدی؛ امید مرادی


اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تعارض زناشویی و راهبردهای مقابله ای زنان درگیر طلاق عاطفی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 572-586

10.22034/aftj.2023.289407.1104

امیر همایون امیرکیانی؛ زهره احمدی؛ خاطره جعفری؛ شکوه رشیدی اصل