کلیدواژه‌ها = سازگاری اجتماعی
اثربخشی مدل مداخله سرمایه روان شناختی بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه ترکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

10.22034/aftj.2023.324050.1340

مهدی قزلسفلو؛ مهدی رستمی؛ فاطمه بای


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و سلامت روان دختران جانبازان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 566-581

10.22034/aftj.2023.286443.1089

علی نجات؛ گلستان نظری؛ فاطمه دارابی؛ زهرا فکوری جویباری