کلیدواژه‌ها = ذهن آگاهی
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اجتناب تجربه‌ای، خودشفقتی و شاخص های فیزیولوژیکی زنان مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/aftj.2023.375527.1847

میترا موسی پور؛ حمیدرضا میرزایی؛ فاطمه صادقی


ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 147-165

10.22034/aftj.2022.312315.1234

مهدیه رادنیا؛ فریبرز درتاج؛ بیتا نصراللهی؛ لیلا کاشانی وحید


اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی و خود دلسوزی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 612-631

10.22034/aftj.2022.302623.1180

جهان سادات اسدی بیجانیه؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری؛ قربان فتحی اقدم


مقایسه اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی-اجتماعی و ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی دختران نوجوان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 385-405

10.22034/aftj.2022.282461.1068

حمیده سادات نزاکتی هاشمیان؛ حسین مهدیان؛ ابوالفضل بخشی پور


اثربخشی درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر سلامت روان و شادکامی زنان متأهل

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 521-540

10.22034/aftj.2023.284268.1078

فاطمه شریفی؛ طهمورث آقاجانی؛ نصرالله انصاری نژاد؛ آتنا اصفهانی خالقی