کلیدواژه‌ها = دلزدگی زناشویی
رابطه عملکرد جنسی و احساس تنهایی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی

دوره 4، شماره 4، آبان 1402، صفحه 399-412

10.22034/aftj.2023.350966.1689

میترا نظام‌الملکی؛ مریم نصری؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ فاطمه شهابی زاده؛ سحر فرهمندپور


نقش دلزدگی زناشویی و نارضایت جنسی در شکست عشقی در زنان با طلاق عاطفی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 221-237

10.22034/aftj.2023.338575.1536

رضوان قوامی؛ مینا محمدی فاضل؛ زهرا علیاری؛ شهناز بیرق‌دار


پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 340-360

10.22034/aftj.2022.329933.1409

سپیده مینوسپهر؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ منصوره نیکوگفتار؛ مسعود غلامعلی لواسانی