کلیدواژه‌ها = تعهد زناشویی
اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر تعهد زناشویی، طرحواره‌های عشق و طرحواره‌های هیجانی در زوج‌های دارای روابط فرا زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/aftj.2023.383649.1920

سعید ایثاری؛ مسعود شهبازی؛ مریم غلامزاده‌جفره


پیش بینی تاب آوری خانواده مبتنی برالگوهای ارتباطی خانواده و تعهد زناشویی با میانجیگری تمایزیافتگی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 571-588

10.22034/aftj.2023.335433.1505

حسینعلی احسانی؛ منصوره شهریاری احمدی؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ مهشید ایزدی