کلیدواژه‌ها = زنان مطلقه
اثربخشی مدل مداخله سرمایه روان شناختی بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه ترکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

10.22034/aftj.2023.324050.1340

مهدی قزلسفلو؛ مهدی رستمی؛ فاطمه بای


نقش سرمایه‌های معنوی و روانشناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 389-404

10.22034/aftj.2022.338837.1542

معصومه کلانتری؛ سمانه ستوده؛ مریم دهقان بنادکی؛ فاطمه عربکری


تجربه زیسته زنان مطلقه با طلاق‌های غیرمنتظره: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 192-214

10.22034/aftj.2021.305286.1204

اعظم شفیعی نیا؛ ولی اله فرزاد؛ سیمین حسینیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی